De Brusselse gemeenten sloten 2006 destijds af met een gezamenlijk tekort van 21 miljoen euro op de gewone dienst. Sindsdien ging het resultaat enkel in 2008 nog in het rood, al ziet ook verkiezingsjaar 2012 er niet echt rooskleurig uit. Volgens de begrotingsramingen vallen de ontvangsten (1,93 miljard) dit jaar zo'n 10 miljoen lager uit dan de uitgaven (1,94 miljard), al verzekerde Picqué dat de uiteindelijke rekening meestal beter meevalt. Waakzaamheid blijft dus geboden. Negen gemeenten staan immers nog steeds onder verscherpt toezicht van het gewest, vanwege het saneringsplan dat ze destijds opgelegd kregen. Een aantal lokale besturen zijn intussen aan de beterhand, maar Picqué sluit niet uit dat andere gemeenten in de toekomst nog gelijkaardige saneringsplannen moeten doorvoeren. Bovendien staat de gemeenten "in de frontlijn" van de crisis en blijven de stedelijke uitdagingen groeien, aldus de minister-president. En hoe dan ook is het Brussels gewest de voorbije legislatuur stevig bijgesprongen, met onder meer 30 miljoen specifiek voor de verbetering van hun budgettaire toestand, 15 miljoen ter compensatie van enkele afgeschafte belastingen en 20 miljoen voor de loonsverhogingen voor het gemeentepersoneel. (KAV)

De Brusselse gemeenten sloten 2006 destijds af met een gezamenlijk tekort van 21 miljoen euro op de gewone dienst. Sindsdien ging het resultaat enkel in 2008 nog in het rood, al ziet ook verkiezingsjaar 2012 er niet echt rooskleurig uit. Volgens de begrotingsramingen vallen de ontvangsten (1,93 miljard) dit jaar zo'n 10 miljoen lager uit dan de uitgaven (1,94 miljard), al verzekerde Picqué dat de uiteindelijke rekening meestal beter meevalt. Waakzaamheid blijft dus geboden. Negen gemeenten staan immers nog steeds onder verscherpt toezicht van het gewest, vanwege het saneringsplan dat ze destijds opgelegd kregen. Een aantal lokale besturen zijn intussen aan de beterhand, maar Picqué sluit niet uit dat andere gemeenten in de toekomst nog gelijkaardige saneringsplannen moeten doorvoeren. Bovendien staat de gemeenten "in de frontlijn" van de crisis en blijven de stedelijke uitdagingen groeien, aldus de minister-president. En hoe dan ook is het Brussels gewest de voorbije legislatuur stevig bijgesprongen, met onder meer 30 miljoen specifiek voor de verbetering van hun budgettaire toestand, 15 miljoen ter compensatie van enkele afgeschafte belastingen en 20 miljoen voor de loonsverhogingen voor het gemeentepersoneel. (KAV)