Philippe Destatte moet nog wennen aan zijn nieuwe onderkomen. Sinds maart betrekt het Institut Destrée, een onafhankelijke denktank die het Waalse beleid onder de loep neemt, de voormalige griffie van het Waals Parlement, hartje Namen. Hij wijst naar de enorme ramen achter zijn bureau. 'Wat transparantie betreft zitten we hier niet slecht, maar in mijn vorige bureau was het uitzicht beter.'
...