In de Pano-reportage van de VRT over de PFOS-affaire worden verschillende ambtenaren (anoniem) aan het woord gelaten over de manier waarop de omgevingsinspectie is omgegaan met de vervuiling bij bedrijven rond de Antwerpse haven. Door een ernstig personeelstekort, een gebrek aan prioriteit, en terughoudendheid van leidinggevenden is het volgens de getuigenissen niet altijd mogelijk om de vervuiling van bedrijven goed te controleren. Sommigen spraken zelfs van politieke druk, onder andere in het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht.

In een reactie zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dat 'politieke beïnvloeding om een oogje dicht te knijpen bij bepaalde bedrijven onaanvaardbaar' is . 'Daarom roep ik de betrokken inspecteurs of ex-inspecteurs dan ook op om formeel klacht neer te leggen indien hij of zij gedwongen werd zaken te verdoezelen. Zo kan er ook daadwerkelijk opgetreden worden, desnoods strafrechtelijk. Klokkenluiders kunnen en zullen ook bescherming krijgen', aldus Demir.

De N-VA-minister zegt ook dat ze onlangs al beslist heeft om een systeemaudit te laten uitvoeren bij de verschillende handhavingsdiensten binnen het beleidsdomein Omgeving. Die audit moet 'verbeterpunten aanreiken en knelpunten identificeren'. Als zou blijken dat de besparingen negatieve gevolgen hebben gehad op de inspecties, is de minister bereid die besparingen terug te schroeven.

Minister Demir heeft ook al verschillende keren gehamerd op de noodzaak van een betere gegevensuitwisseling tussen de betrokken Vlaamse diensten. Zelf heeft ze daarvoor een speciale verbindingsofficier aangesteld. Er is ook eerder al beslist één Vlaams bestuurlijk sanctieregister uit te werken waarin alle handhavingsacties- en acties verzameld worden en die toegankelijk is voor andere handhavers, gaande van de lokale besturen tot het openbaar ministerie en de politie.

In de Pano-reportage van de VRT over de PFOS-affaire worden verschillende ambtenaren (anoniem) aan het woord gelaten over de manier waarop de omgevingsinspectie is omgegaan met de vervuiling bij bedrijven rond de Antwerpse haven. Door een ernstig personeelstekort, een gebrek aan prioriteit, en terughoudendheid van leidinggevenden is het volgens de getuigenissen niet altijd mogelijk om de vervuiling van bedrijven goed te controleren. Sommigen spraken zelfs van politieke druk, onder andere in het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. In een reactie zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dat 'politieke beïnvloeding om een oogje dicht te knijpen bij bepaalde bedrijven onaanvaardbaar' is . 'Daarom roep ik de betrokken inspecteurs of ex-inspecteurs dan ook op om formeel klacht neer te leggen indien hij of zij gedwongen werd zaken te verdoezelen. Zo kan er ook daadwerkelijk opgetreden worden, desnoods strafrechtelijk. Klokkenluiders kunnen en zullen ook bescherming krijgen', aldus Demir. De N-VA-minister zegt ook dat ze onlangs al beslist heeft om een systeemaudit te laten uitvoeren bij de verschillende handhavingsdiensten binnen het beleidsdomein Omgeving. Die audit moet 'verbeterpunten aanreiken en knelpunten identificeren'. Als zou blijken dat de besparingen negatieve gevolgen hebben gehad op de inspecties, is de minister bereid die besparingen terug te schroeven. Minister Demir heeft ook al verschillende keren gehamerd op de noodzaak van een betere gegevensuitwisseling tussen de betrokken Vlaamse diensten. Zelf heeft ze daarvoor een speciale verbindingsofficier aangesteld. Er is ook eerder al beslist één Vlaams bestuurlijk sanctieregister uit te werken waarin alle handhavingsacties- en acties verzameld worden en die toegankelijk is voor andere handhavers, gaande van de lokale besturen tot het openbaar ministerie en de politie.