Chemiebedrijf 3M kreeg in 2014 ecologiesteun (887.542,56 euro voorzien en 756.000 uitbetaald) voor een investering voor de productie van solventvrije kleefstoffen. Daarnaast was er in 2018 strategische transformatiesteun (303.925,60 euro) voor opleidingen voorzien. Die werd evenwel nooit uitbetaald. Een jaar nadien was er ecologiesteun (341.235 euro) voor investeringen in een nieuwe thermische oxidatie-eenheid.

Intussen is gebleken dat 3M, terwijl het de Vlaamse steun ontving, ernstig bleef vervuilen. Als blijkt dat het bedrijf zich niet aan de Vlaamse regelgeving heeft gehouden, dan zal de steun worden teruggevorderd, verzekerde Crevits donderdag.

Grondige controle

De steun voor het project van 2019 is nog niet volledig uitbetaald. De verdere betaling staat 'on hold'. 'De uitbetaling van dergelijke steun gebeurt altijd in verschillende schijven en volgt na controles', zei Crevits donderdag. 'Een bedrijf kan een eerste schijf van 30 procent krijgen als het kan bewijzen dat het project gestart is. De tweede schijf van 30 procent gebeurt als het bedrijf kan aantonen dat het project voor 60 procent gerealiseerd is en de laatste 40 procent wordt pas uitbetaald na controle van de investeringen.'

Crevits herhaalde dat ze de opdracht heeft gegeven om alle dossiers van steun aan 3M grondig te controleren op de correcte uitvoering van de investeringen en op het respecteren van alle subsidievoorwaarden en regelgeving.

Chemiebedrijf 3M kreeg in 2014 ecologiesteun (887.542,56 euro voorzien en 756.000 uitbetaald) voor een investering voor de productie van solventvrije kleefstoffen. Daarnaast was er in 2018 strategische transformatiesteun (303.925,60 euro) voor opleidingen voorzien. Die werd evenwel nooit uitbetaald. Een jaar nadien was er ecologiesteun (341.235 euro) voor investeringen in een nieuwe thermische oxidatie-eenheid. Intussen is gebleken dat 3M, terwijl het de Vlaamse steun ontving, ernstig bleef vervuilen. Als blijkt dat het bedrijf zich niet aan de Vlaamse regelgeving heeft gehouden, dan zal de steun worden teruggevorderd, verzekerde Crevits donderdag. De steun voor het project van 2019 is nog niet volledig uitbetaald. De verdere betaling staat 'on hold'. 'De uitbetaling van dergelijke steun gebeurt altijd in verschillende schijven en volgt na controles', zei Crevits donderdag. 'Een bedrijf kan een eerste schijf van 30 procent krijgen als het kan bewijzen dat het project gestart is. De tweede schijf van 30 procent gebeurt als het bedrijf kan aantonen dat het project voor 60 procent gerealiseerd is en de laatste 40 procent wordt pas uitbetaald na controle van de investeringen.' Crevits herhaalde dat ze de opdracht heeft gegeven om alle dossiers van steun aan 3M grondig te controleren op de correcte uitvoering van de investeringen en op het respecteren van alle subsidievoorwaarden en regelgeving.