Dat het pensioendossier stilaan een verhaal van de kat en haar jongen is, illustreren twee voorbeeldjes van vorige week. Eerst bekritiseerde de Raad van State de hervorming van de ambtenarenpensioenen, die onvoldoende concreet becijferd bleek. Een dag later kondigde minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) aan dat het gunstregime voor spoorpersoneel en militairen dan toch blijft bestaan - voorlopig. Teneinde door de bomen het bos weer te zien, bracht Knack twee kenners van het dossier samen. Jan Spooren, pensioenexpert van de N-VA, en Kim De Witte, zijn evenknie bij de PVDA, kennen elkaar alleen van de opiniestukken waarin ze elkaar geregeld in het haar vliegen. Toch zijn ze het over een aantal dingen ook roerend eens. Bijvoorbeeld over het antwoord op deze vraag:
...