De Open Vld-minister reageert daarmee op een bericht in De Tijd dat gebaseerd is op een studie van het Planbureau. Uit die studie blijkt onder meer dat de helft van het geld dat zou worden uitgespaard door de pensioenhervorming, zou opgaan aan hogere pensioenbijdragen, met name voor ambtenaren. Zonder nieuwe bijsturingen zal een ambtenaar die in 2017 met pensioen gaat, een pensioen krijgen dat gemiddeld 20 procent hoger ligt dan wie nu vertrekt. Dat langer werken tot een hoger pensioen leidt, is op zich niet onlogisch. Maar het ambtenarenpensioen wordt ook "gedopeerd" door een erg gul pensioencomplement. Dat is een extra bedrag voor wie langer doorwerkt. Bij werknemers en zelfstandigen bestaat een vergelijkbaar systeem, de pensioenbonus. Maar die is veel krenteriger. Ambtenaren krijgen hun complement al vanaf 60 jaar. In de private sector is dat pas vanaf 62 jaar. Volgens minister Van Quickenborne staat in het regeerakkoord dat het systeem van pensioencomplementen voor ambtenaren herbekeken zal worden, net als het pensioenbonussysteem in de private sector. Van Quickenborne wil beide systemen tegen het einde van dit jaar hervormd hebben. Van Quickenborne bevestigde in De Ochtend ook dat hij vrijdag aan de ministerraad een voorstel zal doen rond de benoeming van de nieuwe topman van de Rijksdienst voor Pensioenen. Volgens verschillende kranten wil de Open Vld-minister daarbij Christophe Hardy, de voormalige kabinetschef van Sabine Laruelle (MR), naar voren schuiven en niet PS-kandidaat Jean-Marc Delporte. Dat zou kwaad bloed zetten bij de Franstalige socialisten. Van Quickenborne gaf daarover geen commentaar in De Ochtend. (MVL)

De Open Vld-minister reageert daarmee op een bericht in De Tijd dat gebaseerd is op een studie van het Planbureau. Uit die studie blijkt onder meer dat de helft van het geld dat zou worden uitgespaard door de pensioenhervorming, zou opgaan aan hogere pensioenbijdragen, met name voor ambtenaren. Zonder nieuwe bijsturingen zal een ambtenaar die in 2017 met pensioen gaat, een pensioen krijgen dat gemiddeld 20 procent hoger ligt dan wie nu vertrekt. Dat langer werken tot een hoger pensioen leidt, is op zich niet onlogisch. Maar het ambtenarenpensioen wordt ook "gedopeerd" door een erg gul pensioencomplement. Dat is een extra bedrag voor wie langer doorwerkt. Bij werknemers en zelfstandigen bestaat een vergelijkbaar systeem, de pensioenbonus. Maar die is veel krenteriger. Ambtenaren krijgen hun complement al vanaf 60 jaar. In de private sector is dat pas vanaf 62 jaar. Volgens minister Van Quickenborne staat in het regeerakkoord dat het systeem van pensioencomplementen voor ambtenaren herbekeken zal worden, net als het pensioenbonussysteem in de private sector. Van Quickenborne wil beide systemen tegen het einde van dit jaar hervormd hebben. Van Quickenborne bevestigde in De Ochtend ook dat hij vrijdag aan de ministerraad een voorstel zal doen rond de benoeming van de nieuwe topman van de Rijksdienst voor Pensioenen. Volgens verschillende kranten wil de Open Vld-minister daarbij Christophe Hardy, de voormalige kabinetschef van Sabine Laruelle (MR), naar voren schuiven en niet PS-kandidaat Jean-Marc Delporte. Dat zou kwaad bloed zetten bij de Franstalige socialisten. Van Quickenborne gaf daarover geen commentaar in De Ochtend. (MVL)