De pensioenbonus zorgt er nauwelijks voor dat mensen langer gaan werken. En door de pensioenhervorming van de regering-Di Rupo is het voor het grootste deel weggegooid geld. Dat blijkt uit een evaluatie van de pensioenbonus door specialisten van de Federale Overheidsdienst Financiën, die Knack kon inkijken. De leeftijdsverhoging en de loopbaanduurverlenging die de regering in december 2011 doorvoerde voor wie vervroegd met pensioen wil gaan, zijn veel efficiënter om mensen langer aan het werk te houden dan een financiële bonus, zo zeggen de experts.

Lage inkomens
'Mensen maken niet alleen een financiële afweging over de hoogte van hun pensioen als ze beslissen om langer te werken. Een financiële stimulans of pensioenbonus heeft allicht nog het meeste effect voor mensen met lage inkomens, die niet in een brugpensioenregeling kunnen stappen of niet over een aanvullend pensioen beschikken', luidt het in het rapport.

De pensioenbonus werd in 2007 ingevoerd voor werknemers en zelfstandigen die na hun 62e of na 44 loopbaanjaren nog aan de slag willen blijven. Het was een de van maatregelen uit het Generatiepact van 2005 om mensen aan te sporen om langer te werken (voor ambtenaren bestaat een soortgelijke regeling al sinds 2001). Wie tot zijn 65e werkt, kan zijn pensioen dankzij de bonus aanvullen met goed 200 euro bruto per maand. De maatregel werd in 2011 nog verlengd tot 1 december 2013.

Geen groot succes
Een groot succes is de pensioenbonus niet geweest. Dat bleek al uit het groenboek van voormalig minister van Pensioenen Michel Daerden (PS). Cijfers van de Rijksdienst voor Pensioenen spreken over ongeveer 50.000 gepensioneerden met een bonus van gemiddeld niet eens 100 euro bruto per maand.

Ook de experts van de administratie menen dat het optrekken (in 1997) van de lengte van de loopbaan voordat men met vervroegd pensioen kan gaan (tot 35 jaar) meer effect heeft gehad op langer werken dan de pensioenbonus. De pensioenhervorming waartoe de regering-Di Rupo in december 2011 besliste, stelt de bonus volgens hen ook extra ter discussie. Door de hervorming wordt de leeftijd voor vervroegd pensioen tegen 2016 verhoogd tot 62 jaar. Tegelijk wordt de loopbaanduurvoorwaarde op 40 jaar gebracht, maar dat al in 2015.

Weggegooid geld
Door die nieuwe regels is de pensioenbonus alleen nog nuttig voor werknemers en zelfstandigen die op 62 jaar met vervroegd pensioen kunnen gaan, maar op dat moment slechts een klein wettelijk pensioen hebben opgebouwd, menen de specialisten. Voor anderen, die op hun 62e verplicht zijn om nog even voort te werken als ze willen voldoen aan alle voorwaarden voor een vervroegd pensioen, is de bonus wel meegenomen maar op zich geen aansporing om de loopbaan te verlengen. Het rapport stelt dus dat de regering-Di Rupo voor die tweede groep nodeloos bonusgeld zal uitgeven. (PM)

De pensioenbonus zorgt er nauwelijks voor dat mensen langer gaan werken. En door de pensioenhervorming van de regering-Di Rupo is het voor het grootste deel weggegooid geld. Dat blijkt uit een evaluatie van de pensioenbonus door specialisten van de Federale Overheidsdienst Financiën, die Knack kon inkijken. De leeftijdsverhoging en de loopbaanduurverlenging die de regering in december 2011 doorvoerde voor wie vervroegd met pensioen wil gaan, zijn veel efficiënter om mensen langer aan het werk te houden dan een financiële bonus, zo zeggen de experts. Lage inkomens 'Mensen maken niet alleen een financiële afweging over de hoogte van hun pensioen als ze beslissen om langer te werken. Een financiële stimulans of pensioenbonus heeft allicht nog het meeste effect voor mensen met lage inkomens, die niet in een brugpensioenregeling kunnen stappen of niet over een aanvullend pensioen beschikken', luidt het in het rapport. De pensioenbonus werd in 2007 ingevoerd voor werknemers en zelfstandigen die na hun 62e of na 44 loopbaanjaren nog aan de slag willen blijven. Het was een de van maatregelen uit het Generatiepact van 2005 om mensen aan te sporen om langer te werken (voor ambtenaren bestaat een soortgelijke regeling al sinds 2001). Wie tot zijn 65e werkt, kan zijn pensioen dankzij de bonus aanvullen met goed 200 euro bruto per maand. De maatregel werd in 2011 nog verlengd tot 1 december 2013. Geen groot succes Een groot succes is de pensioenbonus niet geweest. Dat bleek al uit het groenboek van voormalig minister van Pensioenen Michel Daerden (PS). Cijfers van de Rijksdienst voor Pensioenen spreken over ongeveer 50.000 gepensioneerden met een bonus van gemiddeld niet eens 100 euro bruto per maand. Ook de experts van de administratie menen dat het optrekken (in 1997) van de lengte van de loopbaan voordat men met vervroegd pensioen kan gaan (tot 35 jaar) meer effect heeft gehad op langer werken dan de pensioenbonus. De pensioenhervorming waartoe de regering-Di Rupo in december 2011 besliste, stelt de bonus volgens hen ook extra ter discussie. Door de hervorming wordt de leeftijd voor vervroegd pensioen tegen 2016 verhoogd tot 62 jaar. Tegelijk wordt de loopbaanduurvoorwaarde op 40 jaar gebracht, maar dat al in 2015. Weggegooid geld Door die nieuwe regels is de pensioenbonus alleen nog nuttig voor werknemers en zelfstandigen die op 62 jaar met vervroegd pensioen kunnen gaan, maar op dat moment slechts een klein wettelijk pensioen hebben opgebouwd, menen de specialisten. Voor anderen, die op hun 62e verplicht zijn om nog even voort te werken als ze willen voldoen aan alle voorwaarden voor een vervroegd pensioen, is de bonus wel meegenomen maar op zich geen aansporing om de loopbaan te verlengen. Het rapport stelt dus dat de regering-Di Rupo voor die tweede groep nodeloos bonusgeld zal uitgeven. (PM)