Tijdens de zomer zette De Lijn een eerste aanbesteding - toen nog voor 970 elektrische bussen - stop. De vervoersmaatschappij kiest nu voor een gefaseerde aanpak, waarbij in een eerste fase sprake is van ongeveer 200 elektrische bussen. Volgens minister van Mobiliteit Lydia Peeters is het daarbij de bedoeling om te starten met telkens 30 elektrische bussen bij twee leveranciers, verdeeld over 3 stelplaatsen. Zo moet er maar op drie locaties laadinfrastructuur voorzien worden. Voor die eerste 60 bussen rekent men volgens minister Peeters op een kost van 30 miljoen euro, aangevuld met 20 miljoen euro voor de laadinfrastructuur. In een volgende stap zouden dan de overige 140 bussen besteld worden. Na die bestelling van 200 e-bussen volgt volgens de Open Vld-minister een tweede bestelling van 200 elektrische bussen. Op die manier zou De Lijn tegen 2025 beschikken over 400 elektrische bussen en 750 hybride bussen. Als je dan ook de elektrische bussen van de exploitanten of pachters meetelt, kom je volgens minister Peeters in het "beste scenario" uit op 1.470 elektrische of hybride bussen in 2025. Minister Peeters houdt ook vast aan het regeerakkoord. Daarin staat dat de stadskernen tegen 2025 emissievrij moeten bediend worden en dat tegen 2035 heel Vlaanderen emissievrij moet bediend worden. "Daar mag onder geen beding van afgeweken worden", aldus Peeters. Zij heeft De Lijn ook gevraagd om de 96 miljoen euro middelen uit het Vlaamse relanceplan (Vlaamse veerkracht) maximaal in te zetten voor e-bussen. Groen-parlementslid Stijn Bex is tevreden dat Peeters vasthoudt aan de doelstellingen van het regeerakkoord. "Maar er waren plannen voor 970 elektrische bussen en er komen er maar 400. Ik kan dat niet anders bestempelen dan als het ernstig terugschroeven van de ambities", aldus Bex. (Belga)

Tijdens de zomer zette De Lijn een eerste aanbesteding - toen nog voor 970 elektrische bussen - stop. De vervoersmaatschappij kiest nu voor een gefaseerde aanpak, waarbij in een eerste fase sprake is van ongeveer 200 elektrische bussen. Volgens minister van Mobiliteit Lydia Peeters is het daarbij de bedoeling om te starten met telkens 30 elektrische bussen bij twee leveranciers, verdeeld over 3 stelplaatsen. Zo moet er maar op drie locaties laadinfrastructuur voorzien worden. Voor die eerste 60 bussen rekent men volgens minister Peeters op een kost van 30 miljoen euro, aangevuld met 20 miljoen euro voor de laadinfrastructuur. In een volgende stap zouden dan de overige 140 bussen besteld worden. Na die bestelling van 200 e-bussen volgt volgens de Open Vld-minister een tweede bestelling van 200 elektrische bussen. Op die manier zou De Lijn tegen 2025 beschikken over 400 elektrische bussen en 750 hybride bussen. Als je dan ook de elektrische bussen van de exploitanten of pachters meetelt, kom je volgens minister Peeters in het "beste scenario" uit op 1.470 elektrische of hybride bussen in 2025. Minister Peeters houdt ook vast aan het regeerakkoord. Daarin staat dat de stadskernen tegen 2025 emissievrij moeten bediend worden en dat tegen 2035 heel Vlaanderen emissievrij moet bediend worden. "Daar mag onder geen beding van afgeweken worden", aldus Peeters. Zij heeft De Lijn ook gevraagd om de 96 miljoen euro middelen uit het Vlaamse relanceplan (Vlaamse veerkracht) maximaal in te zetten voor e-bussen. Groen-parlementslid Stijn Bex is tevreden dat Peeters vasthoudt aan de doelstellingen van het regeerakkoord. "Maar er waren plannen voor 970 elektrische bussen en er komen er maar 400. Ik kan dat niet anders bestempelen dan als het ernstig terugschroeven van de ambities", aldus Bex. (Belga)