Peeters laat verstaan dat hij de afspraken die de sociale partners maakten rond de landingsbanen en rond SWT, het vroegere brugpensioen, wil volgen. Open Vld is daarover niet enthousiast. 'Dit was niet de afspraak', luidt het.

Afgelopen zomer beslist de regering Michel I in het kader van de jobsdeal om de minimumleeftijd voor SWT op te trekken tot 59 jaar dit jaar en 60 jaar in 2021. Maar de koninklijke besluiten daarover zijn nog niet gepubliceerd. Volgens minister Peeters besliste het kernkabinet om die publicatie uit te stellen om het sociaal overleg alle kansen te geven. De topmensen van de sociale partners spraken nu, na twintig uur onderhandelen, af om die kalender rond SWT aan te passen.

Voor de lange loopbanen en de zware beroepen blijft het volgens het ontwerp van akkoord mogelijk om nog 2,5 jaar lang op 59 jaar op brugpensioen te gaan. Voor bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering wordt de brugpensioenleeftijd opgetrokken van 56 naar 58 jaar in 2019, naar 59 jaar in 2020 en naar 60 jaar eind 2020.

Minister Peeters laat verstaan dat hij die aanpassingen wil honoreren. 'Een akkoord bereikt door de sociale partners heeft een grote maatschappelijke en economische waarde, omdat daar ook sociale vrede is aan gekoppeld', zei hij op de VRT-radio. 'Men moet dat akkoord met de nodige voorzichtigheid bekijken. Zo'n akkoord zit vol evenwichten. Die evenwichten verstoren kan ertoe leiden dat het akkoord niet wordt goedgekeurd.'

Ook rond de landingsbanen, waarvoor de leeftijd volgens de jobsdeal op 60 zou worden gebracht, hebben de sociale partners andere afspraken gemaakt. 'Ook hier geldt dat de waarde van een IPA niet te onderschatten is', zei de CD&V-vicepremier. De sociale partners zien de regering om 14 uur in de Lambermont om tekst en uitleg te geven bij het akkoord. De discussie binnen de regering over het akkoord kan stevig worden.

Coalitiepartner Open VLD is immers minder enthousiast over het luik SWT. 'SWT leeftijd bij herstructurering opnieuw verlagen naar 58 jaar gaat tegen alle beloftes in van Kris Peeters en afspraken in arbeidsdeal. Dat is onaanvaardbaar', zei Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert op Twitter. 'Door het brugpensioen opnieuw te versoepelen 'kopen' de sociale partners een stukje verantwoordelijkheid af. Dat was niet de afspraak. Zeker bij krappe arbeidsmarkt schrijf je mensen niet af op 58 jaar', tweette Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Premier tevreden

Premier Charles Michel vindt het positief nieuws dat de sociale partners een loonakkoord hebben gesloten. Hij wacht op een onderhoud met de Groep van Tien alvorens uitspraken te doen over inhoudelijke punten, zoals over de toepassing van het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), de opvolger van het brugpensioen.

'Wat telt voor de regering, is de sociale rust, de economische ontwikkeling en de koopkracht van de werknemers', aldus de premier. Hij merkt daarbij op dat de afgesproken loonnorm bovenop de extra middelen komt voor de lage en middeninkomens die ingeschreven zijn via de tax shift.

Peeters laat verstaan dat hij de afspraken die de sociale partners maakten rond de landingsbanen en rond SWT, het vroegere brugpensioen, wil volgen. Open Vld is daarover niet enthousiast. 'Dit was niet de afspraak', luidt het.Afgelopen zomer beslist de regering Michel I in het kader van de jobsdeal om de minimumleeftijd voor SWT op te trekken tot 59 jaar dit jaar en 60 jaar in 2021. Maar de koninklijke besluiten daarover zijn nog niet gepubliceerd. Volgens minister Peeters besliste het kernkabinet om die publicatie uit te stellen om het sociaal overleg alle kansen te geven. De topmensen van de sociale partners spraken nu, na twintig uur onderhandelen, af om die kalender rond SWT aan te passen. Voor de lange loopbanen en de zware beroepen blijft het volgens het ontwerp van akkoord mogelijk om nog 2,5 jaar lang op 59 jaar op brugpensioen te gaan. Voor bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering wordt de brugpensioenleeftijd opgetrokken van 56 naar 58 jaar in 2019, naar 59 jaar in 2020 en naar 60 jaar eind 2020.Minister Peeters laat verstaan dat hij die aanpassingen wil honoreren. 'Een akkoord bereikt door de sociale partners heeft een grote maatschappelijke en economische waarde, omdat daar ook sociale vrede is aan gekoppeld', zei hij op de VRT-radio. 'Men moet dat akkoord met de nodige voorzichtigheid bekijken. Zo'n akkoord zit vol evenwichten. Die evenwichten verstoren kan ertoe leiden dat het akkoord niet wordt goedgekeurd.' Ook rond de landingsbanen, waarvoor de leeftijd volgens de jobsdeal op 60 zou worden gebracht, hebben de sociale partners andere afspraken gemaakt. 'Ook hier geldt dat de waarde van een IPA niet te onderschatten is', zei de CD&V-vicepremier. De sociale partners zien de regering om 14 uur in de Lambermont om tekst en uitleg te geven bij het akkoord. De discussie binnen de regering over het akkoord kan stevig worden. Coalitiepartner Open VLD is immers minder enthousiast over het luik SWT. 'SWT leeftijd bij herstructurering opnieuw verlagen naar 58 jaar gaat tegen alle beloftes in van Kris Peeters en afspraken in arbeidsdeal. Dat is onaanvaardbaar', zei Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert op Twitter. 'Door het brugpensioen opnieuw te versoepelen 'kopen' de sociale partners een stukje verantwoordelijkheid af. Dat was niet de afspraak. Zeker bij krappe arbeidsmarkt schrijf je mensen niet af op 58 jaar', tweette Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten.Premier Charles Michel vindt het positief nieuws dat de sociale partners een loonakkoord hebben gesloten. Hij wacht op een onderhoud met de Groep van Tien alvorens uitspraken te doen over inhoudelijke punten, zoals over de toepassing van het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), de opvolger van het brugpensioen.'Wat telt voor de regering, is de sociale rust, de economische ontwikkeling en de koopkracht van de werknemers', aldus de premier. Hij merkt daarbij op dat de afgesproken loonnorm bovenop de extra middelen komt voor de lage en middeninkomens die ingeschreven zijn via de tax shift.