'Minister Demir zegt bomen bij te planten, terwijl minister Peeters - verantwoordelijk voor De Vlaamse Waterweg - ze vaak kapt zonder vergunning. Zo schiet het natuurlijk nooit op', verklaarde Schauvliege dinsdag. Beide ministers weerleggen dat nu. Na De Vlaamse Waterweg, maar ook het Agentschap Natuur en Bos te hebben geconsulteerd, verduidelijken ze dat er 'slechts' 2,5 ha is ontbost - ontbossing die volgens hen ook wordt gecompenseerd. 'Van 'illegale boomkap' is evenmin sprake, alle natuurbeheerwerken waren vergund of uitvoerbaar zonder vergunning.'

Volgens de ministers verwart Schauvliege het ontbossen met de beheers- en inrichtingswerkzaamheden die De Vlaamse Waterweg in het kader van zijn opdrachten uitvoert. Ze verwijzen onder meer naar het groen- en hakhoutbeheer, om ervoor te zorgen dat het hakhout niet zo groot wordt dat het schepen hindert en oevers niet meer voldoende kunnen worden geïnspecteerd. 'Wanneer leidingen door boomwortels beschadigd dreigen te worden, wordt er preventief gerooid. Het gaat dan ook niet om echte ontbossing, want de vegetatie groeit opnieuw.'

Bovendien past De Vlaamse Waterweg bij het uitvoeren van rooiwerken en onderhoudswerken de code van 'Goede Natuurpraktijk' toe, luidt het. Wel zal in de toekomst nog meer worden gecommuniceerd over geplande werkzaamheden. 'Wanneer burgers plots groenbeheer waarnemen, waar zij niet steeds op de hoogte van zijn, kan dit best schrikken zijn. Een duidelijke aankondiging en het goed kaderen waarom het groenbeheer plaatsvindt is opportuun, om zo deze misvattingen niet meer te laten gebeuren.'

'De Vlaamse Waterweg voert haar natuurbeheer secuur uit, binnen het wettelijke kader, en met respect voor de natuur. Samen met de Agentschap Natuur en Bos zullen we kijken hoe we het natuurbeheer verder kunnen verfijnen', zegt Peeters. Haar collega Demir betreurt de 'halve en volle leugens' waarmee Groen oppositie voert.

'Minister Demir zegt bomen bij te planten, terwijl minister Peeters - verantwoordelijk voor De Vlaamse Waterweg - ze vaak kapt zonder vergunning. Zo schiet het natuurlijk nooit op', verklaarde Schauvliege dinsdag. Beide ministers weerleggen dat nu. Na De Vlaamse Waterweg, maar ook het Agentschap Natuur en Bos te hebben geconsulteerd, verduidelijken ze dat er 'slechts' 2,5 ha is ontbost - ontbossing die volgens hen ook wordt gecompenseerd. 'Van 'illegale boomkap' is evenmin sprake, alle natuurbeheerwerken waren vergund of uitvoerbaar zonder vergunning.' Volgens de ministers verwart Schauvliege het ontbossen met de beheers- en inrichtingswerkzaamheden die De Vlaamse Waterweg in het kader van zijn opdrachten uitvoert. Ze verwijzen onder meer naar het groen- en hakhoutbeheer, om ervoor te zorgen dat het hakhout niet zo groot wordt dat het schepen hindert en oevers niet meer voldoende kunnen worden geïnspecteerd. 'Wanneer leidingen door boomwortels beschadigd dreigen te worden, wordt er preventief gerooid. Het gaat dan ook niet om echte ontbossing, want de vegetatie groeit opnieuw.' Bovendien past De Vlaamse Waterweg bij het uitvoeren van rooiwerken en onderhoudswerken de code van 'Goede Natuurpraktijk' toe, luidt het. Wel zal in de toekomst nog meer worden gecommuniceerd over geplande werkzaamheden. 'Wanneer burgers plots groenbeheer waarnemen, waar zij niet steeds op de hoogte van zijn, kan dit best schrikken zijn. Een duidelijke aankondiging en het goed kaderen waarom het groenbeheer plaatsvindt is opportuun, om zo deze misvattingen niet meer te laten gebeuren.' 'De Vlaamse Waterweg voert haar natuurbeheer secuur uit, binnen het wettelijke kader, en met respect voor de natuur. Samen met de Agentschap Natuur en Bos zullen we kijken hoe we het natuurbeheer verder kunnen verfijnen', zegt Peeters. Haar collega Demir betreurt de 'halve en volle leugens' waarmee Groen oppositie voert.