De kerk staat met de Via Crucis stil bij de veertien zogenaamde staties van de lijdensweg van Jezus, op weg naar het kruis. De nieuwe paus woonde de kruisweg samen met duizenden gelovigen bij. "Het woord van het kruis is ook het antwoord dat christenen bieden in het aanschijn van het kwaad", zei de paus aan het einde van de processie. "Christenen moeten kwaad beantwoorden met het goede, en het kruis opnemen zoals Jezus deed." Bij de aanwezigen waren gelovigen uit alle hoeken van de wereld aanwezig. Naast families uit Italië en India, droegen ook Italiaanse, Chinese en Syrische priesters, alsook nonnen uit Libanon en Nigeria en Braziliaanse jongeren om beurt het kruis. (THD)

De kerk staat met de Via Crucis stil bij de veertien zogenaamde staties van de lijdensweg van Jezus, op weg naar het kruis. De nieuwe paus woonde de kruisweg samen met duizenden gelovigen bij. "Het woord van het kruis is ook het antwoord dat christenen bieden in het aanschijn van het kwaad", zei de paus aan het einde van de processie. "Christenen moeten kwaad beantwoorden met het goede, en het kruis opnemen zoals Jezus deed." Bij de aanwezigen waren gelovigen uit alle hoeken van de wereld aanwezig. Naast families uit Italië en India, droegen ook Italiaanse, Chinese en Syrische priesters, alsook nonnen uit Libanon en Nigeria en Braziliaanse jongeren om beurt het kruis. (THD)