Mijnheer Wille, u bent bestuurder bij de vzw OCAZ?

PAUL WILLE: Dat is waar. Toen ik een aantal jaar geleden aantrad als bestuurder, was OCAZ een promotie-vzw voor Azerbeidzjan, die moest zorgen voor continuïteit in de benadering van het land naar Europa toe. In de periode na mijn mandaat in de Belgische senaat en bij de Raad van Europa waren mijn contacten met Azerbeidzjan duidelijk. Ik heb er er onder meer verkiezingen geobserveerd, net zoals in een aantal andere landen. Azerbeidzjan was het enige moslimland dat zich opende naar het Westen toe. Ik vond het een lovenswaardig land om wat voor te doen.
...