Op voorhand viel te horen dat de kandidaat van N-VA, als vertegenwoordiger van de grootste partij, de steun zou krijgen van CD&V. Maar daarbuiten kon Bracke op veel minder aanhang rekenen.

Na de eerste stemronde en het intrekken van de kandidatuur van André Flahaut (PS) en Meyrem Almaci (Ecolo-Groen), kon Bracke slechts één extra stem binnenrijven, terwijl Dewael daarentegen de overige stemmen kon binnenhalen.

Na een dankwoord voor Flahaut, stelde de nieuwe Kamervoorzitter zich er "zeer bewust" van te zijn dat het om een tijdelijk mandaat gaat. Zijn ambitie bestaat erin de informateur en eventuele formateur de kans te geven zo snel mogelijk een federale regering in de steigers te zetten, maar in afwachting moet het parlement "zijn job doen".

'Baken van vertrouwen'

Hij herinnerde eraan dat in de lange periode van lopende zaken in 2010, zowel in de commissies als in de plenaire, belangrijke wetten zijn gestemd. "Wij zijn in onzekere politieke tijden de enige baken van vertrouwen voor onze burgers", aldus Dewael.

De Vlaamse liberaal was in het verleden al een tijd Kamervoorzitter. Hij ruilde eind 2008 zijn ministerpost in voor de voorzittershamer bij de start van de regering-Van Rompuy en gaf die in juli 2010 door aan André Flahaut. (Belga/TE)

Op voorhand viel te horen dat de kandidaat van N-VA, als vertegenwoordiger van de grootste partij, de steun zou krijgen van CD&V. Maar daarbuiten kon Bracke op veel minder aanhang rekenen. Na de eerste stemronde en het intrekken van de kandidatuur van André Flahaut (PS) en Meyrem Almaci (Ecolo-Groen), kon Bracke slechts één extra stem binnenrijven, terwijl Dewael daarentegen de overige stemmen kon binnenhalen. Na een dankwoord voor Flahaut, stelde de nieuwe Kamervoorzitter zich er "zeer bewust" van te zijn dat het om een tijdelijk mandaat gaat. Zijn ambitie bestaat erin de informateur en eventuele formateur de kans te geven zo snel mogelijk een federale regering in de steigers te zetten, maar in afwachting moet het parlement "zijn job doen". Hij herinnerde eraan dat in de lange periode van lopende zaken in 2010, zowel in de commissies als in de plenaire, belangrijke wetten zijn gestemd. "Wij zijn in onzekere politieke tijden de enige baken van vertrouwen voor onze burgers", aldus Dewael. De Vlaamse liberaal was in het verleden al een tijd Kamervoorzitter. Hij ruilde eind 2008 zijn ministerpost in voor de voorzittershamer bij de start van de regering-Van Rompuy en gaf die in juli 2010 door aan André Flahaut. (Belga/TE)