Tot nog toe diende iedere Belg, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleef en naar ons land terugkeerde, binnen de 48 uur voor aankomst in België een PLF invullen. Vanaf 1 oktober zal dus worden afgestapt van die termijn. Vanaf dan kan je het PLF tot 180 dagen op voorhand invullen, met andere woorden lang voordat je op reis vertrekt. Arne Brinckman, woordvoerder van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), bevestigt de wijziging. "Het PLF vul je in omdat aan de hand daarvan wordt bekeken aan welke maatregelen je bij terugkomst moet voldoen", klinkt het. (Belga)

Tot nog toe diende iedere Belg, die langer dan 48 uur in het buitenland verbleef en naar ons land terugkeerde, binnen de 48 uur voor aankomst in België een PLF invullen. Vanaf 1 oktober zal dus worden afgestapt van die termijn. Vanaf dan kan je het PLF tot 180 dagen op voorhand invullen, met andere woorden lang voordat je op reis vertrekt. Arne Brinckman, woordvoerder van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), bevestigt de wijziging. "Het PLF vul je in omdat aan de hand daarvan wordt bekeken aan welke maatregelen je bij terugkomst moet voldoen", klinkt het. (Belga)