Volgens De Morgen zou onderwijsminister Smet zich in een conceptnota uitgesproken hebben tegen tweejarige masters en zou er ook sprake zijn om de studie rechten, die nu vijf jaar duurt, te verkorten. Het schrappen van de tweejarige masters zou geïnspireerd zijn door geldtekort, zo suggereert De Morgen. Maar onderwijsminister Smet weerlegt de berichtgeving met klem. "Ik heb helemaal geen conceptnota geschreven. Er is een discussienota opgesteld, en bedoeling is dat we samen met de instellingen in discussie gaan over de voorwaarden waarin een tweejarige master mogelijk is", aldus Smet. De onderwijsminister weerlegt ook de suggestie dat de studenten niet zouden gehoord zijn. "Er is gisteren/maandag nog overleg geweest op mijn kabinet", luidt het. Dat de tweejarige masters zouden geschrapt worden omwille van geldtekort, ontkent de minister formeel. "Natuurlijk moeten we bij een beslissing nadenken over de kostprijs en de mogelijke gevolgen voor de ouders, de instellingen en de studenten zelf. Maar dat maakt deel uit van de oefening die loopt. Maar er is helemaal nog geen beslissing genomen", aldus Smet. Volgens hem is de discussie volop lopende en zal de regering zal de regering - zoals afgesproken - in december de knoop doorhakken. (OLIVIER VIN)

Volgens De Morgen zou onderwijsminister Smet zich in een conceptnota uitgesproken hebben tegen tweejarige masters en zou er ook sprake zijn om de studie rechten, die nu vijf jaar duurt, te verkorten. Het schrappen van de tweejarige masters zou geïnspireerd zijn door geldtekort, zo suggereert De Morgen. Maar onderwijsminister Smet weerlegt de berichtgeving met klem. "Ik heb helemaal geen conceptnota geschreven. Er is een discussienota opgesteld, en bedoeling is dat we samen met de instellingen in discussie gaan over de voorwaarden waarin een tweejarige master mogelijk is", aldus Smet. De onderwijsminister weerlegt ook de suggestie dat de studenten niet zouden gehoord zijn. "Er is gisteren/maandag nog overleg geweest op mijn kabinet", luidt het. Dat de tweejarige masters zouden geschrapt worden omwille van geldtekort, ontkent de minister formeel. "Natuurlijk moeten we bij een beslissing nadenken over de kostprijs en de mogelijke gevolgen voor de ouders, de instellingen en de studenten zelf. Maar dat maakt deel uit van de oefening die loopt. Maar er is helemaal nog geen beslissing genomen", aldus Smet. Volgens hem is de discussie volop lopende en zal de regering zal de regering - zoals afgesproken - in december de knoop doorhakken. (OLIVIER VIN)