"Voor ons onderwijs is het essentieel dat leraars letterlijk meesters in hun vak zijn", zei Smet zaterdagmiddag in een toelichting. De onderwijsspecialisten onder leiding van Gert Biesta, professor onderwijstheorie en -beleid aan de Universiteit van Luxemburg, hebben daarbij een reeks aanbevelingen om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te garanderen geformuleerd.

Pijnpunten

De experts leggen vijf duidelijke pijnpunten bloot: de aanvangsbegeleiding voor starters, de voorbereiding op lesgeven in grootstedelijke context, differentiëren in de klas en diversiteit in de lerarenopleidingen. Naast de beleidsevaluatie zijn ook de resultaten van de visitaties van de specifieke lerarenopleidingen bekendgemaakt die in dezelfde lijn liggen.

Vijf beleidsgroepen

"Na Allerheiligen starten we met vijf beleidsgroepen van specialisten rond evenveel thema's die essentieel zijn voor de lerarenopleiding: de opleiders zelf, de instroom, de inhoud van de opleiding en uitstroom, de stage en de begeleiding van beginnende leraren", verduidelijkte de minister van Onderwijs. Smet wil nadat de nieuwe beroepsprofielen voor de leraars in januari worden opgemaakt een zesde beleidsgroep opstarten. Die beleidsgroep zal zich buigen over de toekomst van de Specifieke Lerarenopleidingen en de educatieve masters. De zes werkgroepen moeten de suggesties van de commissie-Biesta vertalen in concrete acties voor de nieuwe regering die meteen kan beslissen, luidt het.

Sinds de vorige hervorming van de lerarenopleiding, die pas vijf jaar geleden van start is gegaan, zijn nauwelijks twee generaties starters afgestudeerd. Die opleidingen eerder opnieuw hervormen zou contraproductief geweest zijn, aldus de Vlaamse minister. (Belga/BO)

"Voor ons onderwijs is het essentieel dat leraars letterlijk meesters in hun vak zijn", zei Smet zaterdagmiddag in een toelichting. De onderwijsspecialisten onder leiding van Gert Biesta, professor onderwijstheorie en -beleid aan de Universiteit van Luxemburg, hebben daarbij een reeks aanbevelingen om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te garanderen geformuleerd. PijnpuntenDe experts leggen vijf duidelijke pijnpunten bloot: de aanvangsbegeleiding voor starters, de voorbereiding op lesgeven in grootstedelijke context, differentiëren in de klas en diversiteit in de lerarenopleidingen. Naast de beleidsevaluatie zijn ook de resultaten van de visitaties van de specifieke lerarenopleidingen bekendgemaakt die in dezelfde lijn liggen. Vijf beleidsgroepen"Na Allerheiligen starten we met vijf beleidsgroepen van specialisten rond evenveel thema's die essentieel zijn voor de lerarenopleiding: de opleiders zelf, de instroom, de inhoud van de opleiding en uitstroom, de stage en de begeleiding van beginnende leraren", verduidelijkte de minister van Onderwijs. Smet wil nadat de nieuwe beroepsprofielen voor de leraars in januari worden opgemaakt een zesde beleidsgroep opstarten. Die beleidsgroep zal zich buigen over de toekomst van de Specifieke Lerarenopleidingen en de educatieve masters. De zes werkgroepen moeten de suggesties van de commissie-Biesta vertalen in concrete acties voor de nieuwe regering die meteen kan beslissen, luidt het. Sinds de vorige hervorming van de lerarenopleiding, die pas vijf jaar geleden van start is gegaan, zijn nauwelijks twee generaties starters afgestudeerd. Die opleidingen eerder opnieuw hervormen zou contraproductief geweest zijn, aldus de Vlaamse minister. (Belga/BO)