Volgens Vandenbroucke moeten we geen schrik hebben van de nieuwe coronavarianten als we ons aan de regels houden. "We hebben een stevige dijk opgebouwd. Het probleem stelt zich als er gaten in die dijk komen", aldus de sp.a-minister, die daarmee naar mogelijke versoepelingen verwees. Over die versoepelingen kan er slechts een 'verstandige beslissing' genomen worden indien er meer duidelijkheid is over de besmettelijkheid van de Britse variant. Dat is volgens hem pas mogelijk als de die variant binnen drie weken overheersend wordt. Het Overlegcomité van vrijdag is voor Vandenbroucke belangrijk om de violen gelijk te stemmen tussen de verschillende regeringen. Belangrijke beslissingen zijn niet te verwachten, stelde hij. Het komt erop aan om keuzes te maken en te bepalen wat prioritair is. "We mogen niet vergeten dat de aanpak in België tot de minst strenge van Europa behoort. Het is precies omdat we de scholen open willen houden dat we op andere vlakken streng zijn", luidde het. Het strikte reisverbod zoals dat tijdens de krokusvakantie gold, is voor Vandenbroucke moeilijk houdbaar in de paasvakantie omwille van de Europese regelgeving over het vrij verkeer, "maar naar het buitenland reizen is onverstandig". De minister wil vrijdag op het Overlegcomité duidelijke afspraken maken met de deelstaten over een strikte verplichting om zich te laten testen bij aankomst in België. Wat de vaccinatie betreft, begrijpt de minister de frustratie. "We zijn gefrustreerd door de productieproblemen. We vaccineren aan het ritme van de leveringen", aldus Vandenbroucke, die vaststelde dat een aantal bedrijven te veel beloofd hebben. Maar langer wachten met een tweede dosis om meer mensen te kunnen vaccineren, is voor hem geen optie: "We volgen de bijsluiter en die van Pfizer zegt dat na 21 dagen een tweede dosis moet worden gegeven. Het moet veilig, anders heeft het geen zin". (Belga)

Volgens Vandenbroucke moeten we geen schrik hebben van de nieuwe coronavarianten als we ons aan de regels houden. "We hebben een stevige dijk opgebouwd. Het probleem stelt zich als er gaten in die dijk komen", aldus de sp.a-minister, die daarmee naar mogelijke versoepelingen verwees. Over die versoepelingen kan er slechts een 'verstandige beslissing' genomen worden indien er meer duidelijkheid is over de besmettelijkheid van de Britse variant. Dat is volgens hem pas mogelijk als de die variant binnen drie weken overheersend wordt. Het Overlegcomité van vrijdag is voor Vandenbroucke belangrijk om de violen gelijk te stemmen tussen de verschillende regeringen. Belangrijke beslissingen zijn niet te verwachten, stelde hij. Het komt erop aan om keuzes te maken en te bepalen wat prioritair is. "We mogen niet vergeten dat de aanpak in België tot de minst strenge van Europa behoort. Het is precies omdat we de scholen open willen houden dat we op andere vlakken streng zijn", luidde het. Het strikte reisverbod zoals dat tijdens de krokusvakantie gold, is voor Vandenbroucke moeilijk houdbaar in de paasvakantie omwille van de Europese regelgeving over het vrij verkeer, "maar naar het buitenland reizen is onverstandig". De minister wil vrijdag op het Overlegcomité duidelijke afspraken maken met de deelstaten over een strikte verplichting om zich te laten testen bij aankomst in België. Wat de vaccinatie betreft, begrijpt de minister de frustratie. "We zijn gefrustreerd door de productieproblemen. We vaccineren aan het ritme van de leveringen", aldus Vandenbroucke, die vaststelde dat een aantal bedrijven te veel beloofd hebben. Maar langer wachten met een tweede dosis om meer mensen te kunnen vaccineren, is voor hem geen optie: "We volgen de bijsluiter en die van Pfizer zegt dat na 21 dagen een tweede dosis moet worden gegeven. Het moet veilig, anders heeft het geen zin". (Belga)