De plenaire Kamer heeft donderdag ingestemd met de oprichting van een parlementaire commissie die zich gaat buigen over seksueel misbruik in gezagsrelaties, onder meer in de kerk.

Het gaat om een bijzondere commissie die desgevallend kan worden omgevormd tot een onderzoekscommissie. Ze zal bestaan uit dertien effectieve en dertien plaatsvervangende leden. Voorzitter wordt Karine Lalieux (PS). Ondervoorzitters worden Stefaan Van Hecke (Groen!) en Carina Van Cauter (Open VLD).

De commissie kwam donderdag al bijeen voor haar installatievergadering. Op 10 november komt ze bijeen om de werkzaamheden te regelen en te beslissen of ze experts aanduidt en hoorzittingen organiseert.

Van Cauter slachtoffer

Tijdens de Kamerzitting van donderdag maakte Van Cauter bekend dat ze in 1972, toen ze tien jaar oud was, het slachtoffer was van misbruik. Toen ze ouder was schreef ze in 1994 een brief naar het parket.

Ze kreeg daarop een brief van de procureur-generaal met de melding dat alle dossiers uit 1972 vernietigd waren. Van Cauter zei dat de werking van Justitie intussen verbeterd is, maar dat er nog een hele weg af te leggen is.

De plenaire Kamer heeft donderdag ingestemd met de oprichting van een parlementaire commissie die zich gaat buigen over seksueel misbruik in gezagsrelaties, onder meer in de kerk.Het gaat om een bijzondere commissie die desgevallend kan worden omgevormd tot een onderzoekscommissie. Ze zal bestaan uit dertien effectieve en dertien plaatsvervangende leden. Voorzitter wordt Karine Lalieux (PS). Ondervoorzitters worden Stefaan Van Hecke (Groen!) en Carina Van Cauter (Open VLD). De commissie kwam donderdag al bijeen voor haar installatievergadering. Op 10 november komt ze bijeen om de werkzaamheden te regelen en te beslissen of ze experts aanduidt en hoorzittingen organiseert.Van Cauter slachtofferTijdens de Kamerzitting van donderdag maakte Van Cauter bekend dat ze in 1972, toen ze tien jaar oud was, het slachtoffer was van misbruik. Toen ze ouder was schreef ze in 1994 een brief naar het parket. Ze kreeg daarop een brief van de procureur-generaal met de melding dat alle dossiers uit 1972 vernietigd waren. Van Cauter zei dat de werking van Justitie intussen verbeterd is, maar dat er nog een hele weg af te leggen is.