In de Kamer is er overeenstemming over de oprichting van een bijzondere commissie die zich zal buigen over seksueel misbruik in de kerk en in andere gezagsrelaties.

In een werkgroep werd dinsdag overeenstemming bereikt over een bijzondere commissie die zich desgevallend na drie maanden kan omvormen tot een onderzoekscommissie.

De commissie komt er naar aanleiding van het seksueel misbruik in de kerk, maar ze zou breder werken dan dat en zich bezighouden met misbruik in alle 'gezagsrelaties'. Er is sprake van een commissie met dertien leden die tegen 7 april van volgend jaar klaar zou moeten zijn met haar besluiten.

Na de verhalen die naar boven kwamen over seksueel misbruik binnen de kerk pleitte een aantal partijen voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Andere partijen wilden een bijzondere commissie. Als de plenaire Kamer groen licht geeft voor de afspraken, wordt het een compromis.

In de Kamer is er overeenstemming over de oprichting van een bijzondere commissie die zich zal buigen over seksueel misbruik in de kerk en in andere gezagsrelaties.In een werkgroep werd dinsdag overeenstemming bereikt over een bijzondere commissie die zich desgevallend na drie maanden kan omvormen tot een onderzoekscommissie. De commissie komt er naar aanleiding van het seksueel misbruik in de kerk, maar ze zou breder werken dan dat en zich bezighouden met misbruik in alle 'gezagsrelaties'. Er is sprake van een commissie met dertien leden die tegen 7 april van volgend jaar klaar zou moeten zijn met haar besluiten.Na de verhalen die naar boven kwamen over seksueel misbruik binnen de kerk pleitte een aantal partijen voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Andere partijen wilden een bijzondere commissie. Als de plenaire Kamer groen licht geeft voor de afspraken, wordt het een compromis.