Het nieuwe parlementaire jaar in de Kamer is dinsdag van start gegaan zonder een beleidsverklaring van de regering, die in lopende zaken is.

Het nieuwe politieke jaar op federaal niveau begint traditioneel op de tweede dinsdag van oktober. De regering stelt dan normaal een beleidsverklaring ('State of the Union' ) voor, maar dit jaar gebeurt dat niet omdat de besprekingen over de regeringvorming nog lopende zijn en de ontslagnemende regering aan het bewind is.

De Kamer hield dinsdag een minuut stilte in acht voor de onlangs overleden minister van Staat Daniel Ducarme. Voorts bevestigde ze zonder stemming de samenstelling van het uittredend bureau.

Samenstelling bureau bevestigd

André Flahaut blijft dus voorzitter, met als ondervoorzitters Ben Weyts (N-VA), Corinne De Permentier (MR), André Frédéric (PS), Sonja Becq (CD&V) en Siegfried Bracke (N-VA). Patrick Dewael
(Open VLD), Dirk Van der Maelen (SP.A), Filip De Man (Vlaams Belang) en Stefaan Van Hecke (Groen!) zijn de secretarissen.

De Kamer besliste voorts om donderdag een plenair debat te houden over de politieke situatie. Dan zal er ook worden gedebatteerd over de vraag van het Vlaams Belang om zijn wetsvoorstel over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde bij hoogdringendheid te behandelen.

De angel werd eerder al uit dat debat gehaald. De meeste Vlaamse partijen, inclusief de N-VA, hebben al aangegeven dat ze die vraag voorlopig niet zullen steunen. Naast Vlaams Belang zelf zal ook Lijst Dedecker de vraag wel steunen.

Het nieuwe parlementaire jaar in de Kamer is dinsdag van start gegaan zonder een beleidsverklaring van de regering, die in lopende zaken is.Het nieuwe politieke jaar op federaal niveau begint traditioneel op de tweede dinsdag van oktober. De regering stelt dan normaal een beleidsverklaring ('State of the Union' ) voor, maar dit jaar gebeurt dat niet omdat de besprekingen over de regeringvorming nog lopende zijn en de ontslagnemende regering aan het bewind is.De Kamer hield dinsdag een minuut stilte in acht voor de onlangs overleden minister van Staat Daniel Ducarme. Voorts bevestigde ze zonder stemming de samenstelling van het uittredend bureau.Samenstelling bureau bevestigdAndré Flahaut blijft dus voorzitter, met als ondervoorzitters Ben Weyts (N-VA), Corinne De Permentier (MR), André Frédéric (PS), Sonja Becq (CD&V) en Siegfried Bracke (N-VA). Patrick Dewael (Open VLD), Dirk Van der Maelen (SP.A), Filip De Man (Vlaams Belang) en Stefaan Van Hecke (Groen!) zijn de secretarissen. De Kamer besliste voorts om donderdag een plenair debat te houden over de politieke situatie. Dan zal er ook worden gedebatteerd over de vraag van het Vlaams Belang om zijn wetsvoorstel over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde bij hoogdringendheid te behandelen. De angel werd eerder al uit dat debat gehaald. De meeste Vlaamse partijen, inclusief de N-VA, hebben al aangegeven dat ze die vraag voorlopig niet zullen steunen. Naast Vlaams Belang zelf zal ook Lijst Dedecker de vraag wel steunen.