Donderdag omstreeks half zes hebben de federale parlementsleden de finale teksten uit het zomerakkoord ontvangen: een kloeke bundel van 1468 bladzijden. Oppositieleden Barbara Pas (Vlaams Belang) en Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) lieten op Twitter meteen hun ongenoegen blijken, want zij gingen ervan uit dat de teksten de volgende ochtend al besproken zouden worden in de commissie Financiën, om 10 uur. Maar zover komt het niet.
...

Donderdag omstreeks half zes hebben de federale parlementsleden de finale teksten uit het zomerakkoord ontvangen: een kloeke bundel van 1468 bladzijden. Oppositieleden Barbara Pas (Vlaams Belang) en Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) lieten op Twitter meteen hun ongenoegen blijken, want zij gingen ervan uit dat de teksten de volgende ochtend al besproken zouden worden in de commissie Financiën, om 10 uur. Maar zover komt het niet. In de late namiddag is de Conferentie van Voorzitters - het orgaan dat de werkzaamheden van de Kamer regelt - samengekomen om te overleggen wanneer de teksten besproken moeten worden. In die vergadering zitten de kleine partijen zoals Vlaams Belang niet, maar volgens SP.A-fractieleidster Meryame Kitir zijn er wel voorstellen gedaan om enkele elementen uit te stellen. 'Het is een zomerakkoord, de regering heeft er tot in de winter over gedaan om met de teksten te komen. Als de meerderheid zo laat klaar is, kan je ons niet verwijten dat er geen tijd meer is. Dit is gewoon ongehoord.'Ook Raoul Hedebouw (PVDA) kan er niet om lachen. 'Het zomerakkoord wordt in de winter besproken. Zes maanden later - dat is toch niet serieus? Het is een schande. De regering voert de forcing en knoeit met het democratisch proces. Hoe kan je op 48 uur twee telefoonboeken bestuderen? Het gaat hier wel over wetten die vijf miljard kosten, hè.' Kitir stipt aan dat volgende week de laatste week met parlementaire werkzaamheden is voor het kerstreces. 'We hebben in de Conferentie van Voorzitters voorgesteld om twee hoofdstukken uit de debatten te halen en over het reces te tillen: de goedkopere startersjobs voor jongeren, en het onbelast bijverdienen. Onbelast bijverdienden gaat pas in vanaf februari 2018, de startersjob voor jongeren pas op 1 juli 2018. Er is dus geen druk om die dossiers nu door het parlement te jagen.'Vooral de maatregel rond het onbelast bijverdienen wil de oppositie niet gauwgauw laten passeren. 'Er is daar zó veel kritiek op gekomen uit het middenveld, van academici en sociale partners - wij willen absoluut hoorzittingen over dat thema. We willen cijfermateriaal, we willen het effect ervan kennen, we willen weten of het de reguliere arbeid verdringt. Je kan van ons niet verwachten dat we dat op een halve middag bespreken,' aldus Kitir. Volgens de socialistische fractieleider had de meerderheid wel oren naar het voorstel om de twee dossiers later te bespreken. Maandag zitten de fracties opnieuw rond de tafel, en moet er duidelijkheid komen. 'Vergeet niet dat de oppositie nog wel wat middelen heeft. We kunnen een tweede lezing in de commissie vragen, of een advies van de Raad van State aanvragen. Volgende week is ook de laatste week voor de plenaire zitting waar alles goedgekeurd moet worden. Als we die middelen inzetten, komt de meerderheid dus sowieso in de problemen. Wilt de regering dan tussen Kerst en Nieuwjaar samenkomen?'In ieder geval moeten de parlementsleden geen nachtje wakker blijven om zich door de stapel documenten te werken. De nieuwe teksten worden ten vroegste volgende week besproken. De teksten rond de effectentaks kunnen voor de oppositie wel vrijdag besproken worden, want die werden al eerder ingediend. Ook de relancewet zal vrijdag al een toelichting krijgen in de commissie Financiën, maar de bespreking is voor volgende week. In de Conferentie van Voorzitters kreeg de oppositie ook haar hoorzittingen rond het onbelast bijverdienen. Die vinden maandag plaats. 'De meerderheid heeft het zichzelf moeilijk gemaakt,' oordeelt Kitir. 'De kans wordt zo heel klein dat alles voor het einde van het jaar besproken is, en dat komt door de meerderheid zelf. Hadden ze een week geleden ingediend, zou het nog lukken. Maar op deze manier denk ik niet dat het haalbaar is.' PVDA is naar eigen zeggen klaar om de grotere oppositiepartijen alle steun te geven. 'Wij gaan er vollenbak voor gaan. Wij zijn zeker bereid om amendementen nog naar de Raad van State te sturen., dat hebben we de andere oppositiepartijen ook gezegd. Wij willen er alles aan doen om parlementair verzet te plegen,' aldus Hedebouw. Hij hint er ook op dat de partij haar vakbondsachterban zou kunnen mobiliseren. 'Liever een hete herfst, dan een slechte winter.'