"We zijn er ons van bewust en begrijpen dat dit (over)gemediatiseerd geval gevoelens oproept van woede en verzet. Maar we wijzen iedereen erop dat om het kleine slachtoffer en het gerecht te helpen, beledigingen of blinde laster geen constructieve elementen zijn. We roepen iedereen dus op tot kalmte en rede", verklaarde de eerste substituut van de procureur des konings. De politie op haar beurt herinnert eraan dat de buren op geen enkele manier betrokken zijn bij deze zaak die momenteel door het gerecht wordt onderzocht. "Ze worden niet verantwoordelijk geacht, zelfs niet passief". De eerste substituut ontkende tevens een artikel verschenen in Sudpresse als zouden de geslachtsdelen van het kind zijn geamputeerd. "Dat klopt niet. De informatie over de gezondheid van het kind klopt niet", zei Jean-Bernard Cambier, zonder verdere specificaties. Het parket onthoudt zich van uitlatingen over de gezondheid van het kind. De gemeentelijke autoriteiten en de politie hebben hun toestemming gegeven voor een steunmars voor de tweejarige Brayan op 4 augustus. Dinsdag bevestigde de raadkamer de aanhouding van de moeder en stiefvader. (Belga)

"We zijn er ons van bewust en begrijpen dat dit (over)gemediatiseerd geval gevoelens oproept van woede en verzet. Maar we wijzen iedereen erop dat om het kleine slachtoffer en het gerecht te helpen, beledigingen of blinde laster geen constructieve elementen zijn. We roepen iedereen dus op tot kalmte en rede", verklaarde de eerste substituut van de procureur des konings. De politie op haar beurt herinnert eraan dat de buren op geen enkele manier betrokken zijn bij deze zaak die momenteel door het gerecht wordt onderzocht. "Ze worden niet verantwoordelijk geacht, zelfs niet passief". De eerste substituut ontkende tevens een artikel verschenen in Sudpresse als zouden de geslachtsdelen van het kind zijn geamputeerd. "Dat klopt niet. De informatie over de gezondheid van het kind klopt niet", zei Jean-Bernard Cambier, zonder verdere specificaties. Het parket onthoudt zich van uitlatingen over de gezondheid van het kind. De gemeentelijke autoriteiten en de politie hebben hun toestemming gegeven voor een steunmars voor de tweejarige Brayan op 4 augustus. Dinsdag bevestigde de raadkamer de aanhouding van de moeder en stiefvader. (Belga)