Dat meldt VRT NWS, een goede bron bevestigt het nieuws aan Belga.

Naar Van Langenhove loopt een onderzoek naar mogelijke inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet.

Schild & Vrienden

Het gerecht in Oost-Vlaanderen voerde ruim twee jaar een onderzoek naar Dries Van Langenhove, de oprichter van de radicaal-rechtse groepering Schild & Vrienden. Het onderzoek begon naar aanleiding van een reportage van de VRT, waarin te zien was hoe de leden van de groep in gesloten chatgroepen racistische, antisemitische en seksistische afbeeldingen met elkaar delen.

Vlak voor de zomer werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen.

Intussen is Van Langenhove Kamerlid. Hij werd verkozen op een lijst van het extreemrechtse Vlaams Belang. Hij geniet dus in principe parlementaire onschendbaarheid waardoor hij niet voor de rechter kan worden gebracht. De Kamer heeft nu een brief ontvangen van de procureur-generaal van Oost-Vlaanderen met daarin de vraag om de onschendbaarheid van Van Langenhove op te heffen. Volgens VRT NWS wordt daarin geen naam vernoemd, maar gaat het wel degelijk om Van Langenhove. Een goede bron bevestigt dat aan Belga.

De kwestie kan in principe vanaf volgende week besproken worden in de Commissie Vervolgingen van de Kamer, maar omdat de leden van die commissie het dossier eerst moeten kunnen bestuderen, komt de zitting van volgende week wellicht nog te vroeg. Na de bespreking van het dossier kan de Commissie Vervolgingen Van Langenhove horen, waarna ze een aanbeveling kan doen in het parlement. Die moet dan met een gewone meerderheid beslissen over de opheffing van de onschendbaarheid.

Dries Van Langenhove zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In december zei hij nog te hopen op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden.

Inbreuken op de racisme- en negationismewetgeving

Inmiddels bevestigt ook het parket Oost-Vlaanderen het nieuws. De onderzoeksrechter sloot het gerechtelijk onderzoek naar Van Langenhove op 25 november vorig jaar af en maakte het aan het parket over voor eindvordering. 'De eindvordering werd inmiddels gefinaliseerd. Het parket wenst lastens dhr. Dries Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank te vorderen voor diverse inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de wapenwetgeving', klinkt het. 'Ook lastens een aantal vermeende kernleden van Schild en Vrienden zal de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd worden, voor diverse inbreuken op de racismewetgeving alsook voor inbreuken op de negationismewetgeving', meldt het parket Oost-Vlaanderen.

Het is de Gentse raadkamer die zal uitmaken of Dries Van Langenhove en de andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. 'Voorafgaand aan de procedure regeling rechtspleging voor de raadkamer, dient het dossier echter nog te worden voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die zich zal moeten buigen over de vraag tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van dhr. Van Langenhove. Het verzoek hiertoe werd op 14 januari door de procureur-generaal in Gent overgemaakt aan de Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers', stelt het parket.

Van Langenhove hoopt zijn naam te zuiveren

Dries Van Langenhove reageert positief op de vraag van het parket-generaal van Oost-Vlaanderen om zijn parlementaire onschendbaarheid op heffen. Hij wijst erop dat hijzelf al gevraagd heeft om dat te doen en hoopt dat hij 'eindelijk de kans zal krijgen om mijn naam en die van velen rond mij te zuiveren in de rechtbank', luidt het in een korte reactie.

'Ik verneem dat het parket van Oost-Vlaanderen me alsnog wil proberen vervolgen. Ik heb al gevraagd om mijn 'parlementaire onschendbaarheid' op te heffen. Ik heb namelijk niets te verbergen en bovendien staat er niets strafbaar in het dossier. Ik kijk er naar uit dat ik eindelijk de kans zal krijgen om mijn naam en die van velen rond mij te zuiveren in de rechtbank, waar ik hopelijk - in tegenstelling tot in de media - wel een eerlijke kans zal krijgen', luidt de reactie van Van Langenhove.

Dat meldt VRT NWS, een goede bron bevestigt het nieuws aan Belga. Naar Van Langenhove loopt een onderzoek naar mogelijke inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet.Het gerecht in Oost-Vlaanderen voerde ruim twee jaar een onderzoek naar Dries Van Langenhove, de oprichter van de radicaal-rechtse groepering Schild & Vrienden. Het onderzoek begon naar aanleiding van een reportage van de VRT, waarin te zien was hoe de leden van de groep in gesloten chatgroepen racistische, antisemitische en seksistische afbeeldingen met elkaar delen. Vlak voor de zomer werd Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen. Intussen is Van Langenhove Kamerlid. Hij werd verkozen op een lijst van het extreemrechtse Vlaams Belang. Hij geniet dus in principe parlementaire onschendbaarheid waardoor hij niet voor de rechter kan worden gebracht. De Kamer heeft nu een brief ontvangen van de procureur-generaal van Oost-Vlaanderen met daarin de vraag om de onschendbaarheid van Van Langenhove op te heffen. Volgens VRT NWS wordt daarin geen naam vernoemd, maar gaat het wel degelijk om Van Langenhove. Een goede bron bevestigt dat aan Belga.De kwestie kan in principe vanaf volgende week besproken worden in de Commissie Vervolgingen van de Kamer, maar omdat de leden van die commissie het dossier eerst moeten kunnen bestuderen, komt de zitting van volgende week wellicht nog te vroeg. Na de bespreking van het dossier kan de Commissie Vervolgingen Van Langenhove horen, waarna ze een aanbeveling kan doen in het parlement. Die moet dan met een gewone meerderheid beslissen over de opheffing van de onschendbaarheid.Dries Van Langenhove zelf heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In december zei hij nog te hopen op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden.Inmiddels bevestigt ook het parket Oost-Vlaanderen het nieuws. De onderzoeksrechter sloot het gerechtelijk onderzoek naar Van Langenhove op 25 november vorig jaar af en maakte het aan het parket over voor eindvordering. 'De eindvordering werd inmiddels gefinaliseerd. Het parket wenst lastens dhr. Dries Van Langenhove de verwijzing naar de correctionele rechtbank te vorderen voor diverse inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de wapenwetgeving', klinkt het. 'Ook lastens een aantal vermeende kernleden van Schild en Vrienden zal de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd worden, voor diverse inbreuken op de racismewetgeving alsook voor inbreuken op de negationismewetgeving', meldt het parket Oost-Vlaanderen. Het is de Gentse raadkamer die zal uitmaken of Dries Van Langenhove en de andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. 'Voorafgaand aan de procedure regeling rechtspleging voor de raadkamer, dient het dossier echter nog te worden voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die zich zal moeten buigen over de vraag tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van dhr. Van Langenhove. Het verzoek hiertoe werd op 14 januari door de procureur-generaal in Gent overgemaakt aan de Voorzitster van de Kamer van Volksvertegenwoordigers', stelt het parket. Dries Van Langenhove reageert positief op de vraag van het parket-generaal van Oost-Vlaanderen om zijn parlementaire onschendbaarheid op heffen. Hij wijst erop dat hijzelf al gevraagd heeft om dat te doen en hoopt dat hij 'eindelijk de kans zal krijgen om mijn naam en die van velen rond mij te zuiveren in de rechtbank', luidt het in een korte reactie. 'Ik verneem dat het parket van Oost-Vlaanderen me alsnog wil proberen vervolgen. Ik heb al gevraagd om mijn 'parlementaire onschendbaarheid' op te heffen. Ik heb namelijk niets te verbergen en bovendien staat er niets strafbaar in het dossier. Ik kijk er naar uit dat ik eindelijk de kans zal krijgen om mijn naam en die van velen rond mij te zuiveren in de rechtbank, waar ik hopelijk - in tegenstelling tot in de media - wel een eerlijke kans zal krijgen', luidt de reactie van Van Langenhove.