Het parket van Doornik liet weten dat het onderzoek afgerond is. In zijn requisitoir vroeg de raadkamer om de doorverwijzing naar assisen van Jratlou. De procedure is echter nog niet beëindigd: op dinsdag 23 augustus zal de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Bergen de wettelijkheid van de bijzondere onderzoeksmethoden die in het dossier gebruikt werden, controleren. Het gaat daarbij onder meer om het eventuele afluisteren van telefoongesprekken. De week nadien zou de KI zich dan uitspreken. Als alles wettelijk verlopen is, zal de raadkamer in Doornik in september beslissen over een doorverwijzing naar het assisenhof. Younes verdween in de nacht van 25 op 26 oktober 2009 tijdens een ruzie tussen zijn ouders en werd teruggevonden in de Leie in Neerwaasten (Komen) op 10 november 2009. (KAV)

Het parket van Doornik liet weten dat het onderzoek afgerond is. In zijn requisitoir vroeg de raadkamer om de doorverwijzing naar assisen van Jratlou. De procedure is echter nog niet beëindigd: op dinsdag 23 augustus zal de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Bergen de wettelijkheid van de bijzondere onderzoeksmethoden die in het dossier gebruikt werden, controleren. Het gaat daarbij onder meer om het eventuele afluisteren van telefoongesprekken. De week nadien zou de KI zich dan uitspreken. Als alles wettelijk verlopen is, zal de raadkamer in Doornik in september beslissen over een doorverwijzing naar het assisenhof. Younes verdween in de nacht van 25 op 26 oktober 2009 tijdens een ruzie tussen zijn ouders en werd teruggevonden in de Leie in Neerwaasten (Komen) op 10 november 2009. (KAV)