De interventiedienst van de lokale politiezone Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg) heeft zich donderdagnacht collectief ziek gemeld. De ochtendploeg deed vrijdag hetzelfde. Volgens Het Nieuwsblad is de dienst onderbemand en zijn de agenten doodop door de vele overuren.

Woordvoerster Julie Mampuy zegt in een persbericht dat de dienstverlening op geen enkel moment in het gedrang is gekomen. 'De vijf gemeentelijke afdelingen hebben samen met de antibanditismebrigade en de brigade die de veiligheid in het openbaar vervoer verzekert de taken van de interventiedienst overgenomen. Momenteel zijn er zeven ploegen op het terrein.'

'De dienst kan eigenlijk alleen nog functioneren dankzij de goede wil van de overblijvers'

Sinds 8.30 uur zou er overleg zijn in het politiecollege. 'Wellicht volgt later op de dag overleg met de vakbonden.'

'Het gaat om een spontane actie van mensen die helemaal kapotgewerkt zijn', zegt Kris Verstraeten, politieman in Molenbeek en vakbondsafgevaardigde voor het VSOA, in Het Nieuwsblad. 'De interventiedienst mist 11 hoofdinspecteurs op een totaal van 24 en ook 32 inspecteurs op een totaal van 140. De dienst kan eigenlijk alleen nog functioneren dankzij de goede wil van de overblijvers.'

Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, toont alle begrip voor de zware werkdruk in Brussel-West. 'Iedereen is zich daarvan bewust', zegt hij. 'Dankzij het Kanaalplan is een contingent van 50 mensen vanuit de federale politie ter versterking van de lokale zone gekomen, al spreekt het voor zich dat die 50 mensen ook niet altijd beschikbaar zijn.'

De woordvoerder wijst er verder wel op dat de lokale zones de verantwoordelijkheid zijn van de lokale autoriteiten. Eind december had de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans gepleit voor een herziening van de federale dotaties voor de politiezones. Verhoudingsgewijs krijgt Brussel-West de laagste federale dotatie van alle Brusselse zones. Schepmans wees er toen op dat de verdeelsleutel gebaseerd is op bevolkingcijfers uit 2001.

Bij Jambon is te horen dat er geen sprake is van een herziening. 'Die dotatie is maar een van de hefbomen waarover de lokale zones beschikken, en die ligt structureel verankerd. Het is onmogelijk daar op korte termijn wijzigingen aan aan te brengen.'

Volgens de woordvoerster van de zone is de dienstverlening op geen enkel moment in het gedrang gekomen. 'De vijf gemeentelijke afdelingen hebben samen met de antibanditismebrigade en de brigade die de veiligheid in het openbaar vervoer verzekert de taken van de interventiedienst overgenomen. Momenteel zijn er zeven ploegen op het terrein.'

De interventiedienst van de lokale politiezone Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg) heeft zich donderdagnacht collectief ziek gemeld. De ochtendploeg deed vrijdag hetzelfde. Volgens Het Nieuwsblad is de dienst onderbemand en zijn de agenten doodop door de vele overuren.Woordvoerster Julie Mampuy zegt in een persbericht dat de dienstverlening op geen enkel moment in het gedrang is gekomen. 'De vijf gemeentelijke afdelingen hebben samen met de antibanditismebrigade en de brigade die de veiligheid in het openbaar vervoer verzekert de taken van de interventiedienst overgenomen. Momenteel zijn er zeven ploegen op het terrein.'Sinds 8.30 uur zou er overleg zijn in het politiecollege. 'Wellicht volgt later op de dag overleg met de vakbonden.''Het gaat om een spontane actie van mensen die helemaal kapotgewerkt zijn', zegt Kris Verstraeten, politieman in Molenbeek en vakbondsafgevaardigde voor het VSOA, in Het Nieuwsblad. 'De interventiedienst mist 11 hoofdinspecteurs op een totaal van 24 en ook 32 inspecteurs op een totaal van 140. De dienst kan eigenlijk alleen nog functioneren dankzij de goede wil van de overblijvers.'Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, toont alle begrip voor de zware werkdruk in Brussel-West. 'Iedereen is zich daarvan bewust', zegt hij. 'Dankzij het Kanaalplan is een contingent van 50 mensen vanuit de federale politie ter versterking van de lokale zone gekomen, al spreekt het voor zich dat die 50 mensen ook niet altijd beschikbaar zijn.' De woordvoerder wijst er verder wel op dat de lokale zones de verantwoordelijkheid zijn van de lokale autoriteiten. Eind december had de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans gepleit voor een herziening van de federale dotaties voor de politiezones. Verhoudingsgewijs krijgt Brussel-West de laagste federale dotatie van alle Brusselse zones. Schepmans wees er toen op dat de verdeelsleutel gebaseerd is op bevolkingcijfers uit 2001. Bij Jambon is te horen dat er geen sprake is van een herziening. 'Die dotatie is maar een van de hefbomen waarover de lokale zones beschikken, en die ligt structureel verankerd. Het is onmogelijk daar op korte termijn wijzigingen aan aan te brengen.' Volgens de woordvoerster van de zone is de dienstverlening op geen enkel moment in het gedrang gekomen. 'De vijf gemeentelijke afdelingen hebben samen met de antibanditismebrigade en de brigade die de veiligheid in het openbaar vervoer verzekert de taken van de interventiedienst overgenomen. Momenteel zijn er zeven ploegen op het terrein.'