De daling blijkt uit de nieuwe demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau en Statbel. Volgens die voorlopige cijfers zou Brussel in 2020 drieduizend inwoners minder tellen ten gevolge van de coronacrisis. De internationale migratiebewegingen waren de voorbije twintig jaar de motor achter de groei van de Brusselse bevolking. Vanaf 2021 mikken de bevolkingsperspectieven opnieuw op een stijging, door de verwachte heropleving van de internationale migratiestromen. De voorlopige mortaliteitscijfers voor Brussel wijzen op een stijging van de sterfte in 2020 met meer dan 2.000 overlijdens, een stijging van meer dan 20% tegenover 2019. Vooral de maanden april en november waren bijzonder dodelijk. Volgens de bevolkingsvooruitzichten zou de oversterfte in 2021 duidelijk minder hoog zijn en zouden de sterftecijfers vanaf 2022 terug normaliseren. Door de sluiting van de grenzen vanaf maart 2020 wordt ook een terugval met de helft van het aantal migraties uit en naar het buitenland voorzien. Het internationale migratiesaldo - het verschil tussen het aantal immigraties en het aantal emigraties - zou vorig jaar met 60% procent afnemen. Het aantal geboorten zou dan weer geen invloed hebben ondervonden van Covid-19. Vanaf 2021 daarentegen, geven de gewestelijke vooruitzichten een lichte terugval van de vruchtbaarheid te zien. Omwille van de gezondheidscrisis zouden immers meer dan normaal plannen voor gezinsvorming of -uitbreiding uitgesteld of geannuleerd zijn het jaar voordien. (Belga)

De daling blijkt uit de nieuwe demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau en Statbel. Volgens die voorlopige cijfers zou Brussel in 2020 drieduizend inwoners minder tellen ten gevolge van de coronacrisis. De internationale migratiebewegingen waren de voorbije twintig jaar de motor achter de groei van de Brusselse bevolking. Vanaf 2021 mikken de bevolkingsperspectieven opnieuw op een stijging, door de verwachte heropleving van de internationale migratiestromen. De voorlopige mortaliteitscijfers voor Brussel wijzen op een stijging van de sterfte in 2020 met meer dan 2.000 overlijdens, een stijging van meer dan 20% tegenover 2019. Vooral de maanden april en november waren bijzonder dodelijk. Volgens de bevolkingsvooruitzichten zou de oversterfte in 2021 duidelijk minder hoog zijn en zouden de sterftecijfers vanaf 2022 terug normaliseren. Door de sluiting van de grenzen vanaf maart 2020 wordt ook een terugval met de helft van het aantal migraties uit en naar het buitenland voorzien. Het internationale migratiesaldo - het verschil tussen het aantal immigraties en het aantal emigraties - zou vorig jaar met 60% procent afnemen. Het aantal geboorten zou dan weer geen invloed hebben ondervonden van Covid-19. Vanaf 2021 daarentegen, geven de gewestelijke vooruitzichten een lichte terugval van de vruchtbaarheid te zien. Omwille van de gezondheidscrisis zouden immers meer dan normaal plannen voor gezinsvorming of -uitbreiding uitgesteld of geannuleerd zijn het jaar voordien. (Belga)