De vakbond werkt aan een actiekalender tegen de besparings- en pensioenmaatregelen van de overheid. 'Als de overheid daar aan blijft vasthouden, dan gaan we richting een algemene staking', aldus Reniers.

Een precieze datum voor de staking is nog niet vastgelegd, maar dat zal wel na Pasen (5 april) gebeuren.

Manifestaties

Wat wel al vast staat is dat op 19 maart, in gemeenschappelijk front, een militantenconcentratie zal plaatsvinden, op het Brusselse Muntplein. De acties van de overheidsbonden zijn gericht tegen het 'inhakken op de werkingsmiddelen' van de openbare sector door de Vlaamse en federale regering, de geplande pensioenhervormingen én de indexsprong.

In de week van 24 maart volgen dan manifestaties en militantenconcentraties op gewestelijk niveau. Voor Vlaanderen zal dat het geval zijn in Antwerpen.

'Na Pasen gaan we verder met gerichte acties. Dat kan een algemene staking zijn. Dat maakt deel uit van het actieplan, en kan zeker niet worden uitgesloten', zegt Reniers. Of dit in gemeenschappelijk front gebeurt, is nog niet duidelijk.

Voor alle duidelijkheid: ACOD schrijft zich ook volop in in de interprofessionele acties tegen de regeringsplannen. De actiekalender waar de vakbond zelf aan werkt, is specifiek bedoeld voor de overheidsproblematiek. Op 12 maart roept ACOD daarover de instanties bijeen. (Belga)

De vakbond werkt aan een actiekalender tegen de besparings- en pensioenmaatregelen van de overheid. 'Als de overheid daar aan blijft vasthouden, dan gaan we richting een algemene staking', aldus Reniers. Een precieze datum voor de staking is nog niet vastgelegd, maar dat zal wel na Pasen (5 april) gebeuren. Wat wel al vast staat is dat op 19 maart, in gemeenschappelijk front, een militantenconcentratie zal plaatsvinden, op het Brusselse Muntplein. De acties van de overheidsbonden zijn gericht tegen het 'inhakken op de werkingsmiddelen' van de openbare sector door de Vlaamse en federale regering, de geplande pensioenhervormingen én de indexsprong. In de week van 24 maart volgen dan manifestaties en militantenconcentraties op gewestelijk niveau. Voor Vlaanderen zal dat het geval zijn in Antwerpen. 'Na Pasen gaan we verder met gerichte acties. Dat kan een algemene staking zijn. Dat maakt deel uit van het actieplan, en kan zeker niet worden uitgesloten', zegt Reniers. Of dit in gemeenschappelijk front gebeurt, is nog niet duidelijk. Voor alle duidelijkheid: ACOD schrijft zich ook volop in in de interprofessionele acties tegen de regeringsplannen. De actiekalender waar de vakbond zelf aan werkt, is specifiek bedoeld voor de overheidsproblematiek. Op 12 maart roept ACOD daarover de instanties bijeen. (Belga)