Op sociale media doet het bericht de ronde dat een aanzienlijk aantal van de coronapatiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg van Turkse origine is. 'We gaan nu een stap verder en zetten actief personeel en zelforganisaties in om mensen op te bellen, zodat ze zeker de juiste voorzorgsmaatregelen nemen', zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD).

Enkele concrete vragen rond corona en een informatieposter om besmetting te voorkomen, werden al vertaald in meer dan tien talen. 'Al meer dan een week stellen we de meertalige informatie rond het coronavirus ter beschikking op de website van het Agentschap en gebruiken we meertalige posters om de burger te informeren', legt Somers uit. 'Als we dit virus willen verslaan, is het belangrijk dat elke burger zich houdt aan de opgelegde voorzorgsmaatregelen. Ook mensen die nog geen Nederlands spreken moeten weten wat van hen verwacht wordt en hoe ze zich kunnen beschermen. Dit is in het belang van ons allen.'

De minister wil nu nog een stap verder gaan en zal samen met het Agentschap Inburgering en Integratie, het Minderhedenforum en enkele influencers uit de Turkse gemeenschap mensen actief contacteren. 'Onze trajectbegeleiders van het Agentschap zullen nieuwkomers opbellen en hen de regels van 'social distancing' en alle andere voorzorgsmaatregelen duidelijk uitleggen', vertelt Somers. 'Ook het Minderhedenforum wordt ingezet om alle zelforganisaties en hun leden op te bellen, zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. Ook lokale influencers en beleidsmakers worden op het hart gedrukt om de boodschap binnen hun gemeenschap zoveel mogelijk te verspreiden.'

Op sociale media doet het bericht de ronde dat een aanzienlijk aantal van de coronapatiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg van Turkse origine is. 'We gaan nu een stap verder en zetten actief personeel en zelforganisaties in om mensen op te bellen, zodat ze zeker de juiste voorzorgsmaatregelen nemen', zegt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD).Enkele concrete vragen rond corona en een informatieposter om besmetting te voorkomen, werden al vertaald in meer dan tien talen. 'Al meer dan een week stellen we de meertalige informatie rond het coronavirus ter beschikking op de website van het Agentschap en gebruiken we meertalige posters om de burger te informeren', legt Somers uit. 'Als we dit virus willen verslaan, is het belangrijk dat elke burger zich houdt aan de opgelegde voorzorgsmaatregelen. Ook mensen die nog geen Nederlands spreken moeten weten wat van hen verwacht wordt en hoe ze zich kunnen beschermen. Dit is in het belang van ons allen.' De minister wil nu nog een stap verder gaan en zal samen met het Agentschap Inburgering en Integratie, het Minderhedenforum en enkele influencers uit de Turkse gemeenschap mensen actief contacteren. 'Onze trajectbegeleiders van het Agentschap zullen nieuwkomers opbellen en hen de regels van 'social distancing' en alle andere voorzorgsmaatregelen duidelijk uitleggen', vertelt Somers. 'Ook het Minderhedenforum wordt ingezet om alle zelforganisaties en hun leden op te bellen, zodat iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt. Ook lokale influencers en beleidsmakers worden op het hart gedrukt om de boodschap binnen hun gemeenschap zoveel mogelijk te verspreiden.'