Aan de Vlaamse hogescholen is heel wat kennis aanwezig, maar die blijft nu nog al te vaak ongebruikt in de kast liggen, zegt de VLHORA. De nieuwe overeenkomst, die vrijdag op voorstel van onderwijsminister Hilde Crevits en minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters werd goedgekeurd, moet daar verandering in brengen. "Alle hogescholen stappen mee in een digitaal transformatieproject om deze samenwerking vlot te laten verlopen en om kennis en onderzoeksdata ter beschikking te stellen aan het werkveld en de overheden", zegt secretaris-generaal van de VLHORA Eric Vermeylen. "Het ultieme doel blijft het versterken van ondernemingen en social profit organisaties via kennis en innovatie. Kennisdeling stimuleert immers nieuwe innovaties." De Vlaamse regering trekt dit jaar 2,1 miljoen euro uit voor de werking rond het beschikbaar stellen van kennis en expertise en nog eens twee miljoen euro voor het digitaal platform. Na evaluatie kan deze steun ook in 2020, 2021 en 2022 worden verdergezet. (Belga)

Aan de Vlaamse hogescholen is heel wat kennis aanwezig, maar die blijft nu nog al te vaak ongebruikt in de kast liggen, zegt de VLHORA. De nieuwe overeenkomst, die vrijdag op voorstel van onderwijsminister Hilde Crevits en minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters werd goedgekeurd, moet daar verandering in brengen. "Alle hogescholen stappen mee in een digitaal transformatieproject om deze samenwerking vlot te laten verlopen en om kennis en onderzoeksdata ter beschikking te stellen aan het werkveld en de overheden", zegt secretaris-generaal van de VLHORA Eric Vermeylen. "Het ultieme doel blijft het versterken van ondernemingen en social profit organisaties via kennis en innovatie. Kennisdeling stimuleert immers nieuwe innovaties." De Vlaamse regering trekt dit jaar 2,1 miljoen euro uit voor de werking rond het beschikbaar stellen van kennis en expertise en nog eens twee miljoen euro voor het digitaal platform. Na evaluatie kan deze steun ook in 2020, 2021 en 2022 worden verdergezet. (Belga)