Op 22 december 2017 beslist de Nationale Veiligheidsraad dat kinderen van Belgische Syriëstrijders jonger dan 10 jaar een automatisch terugkeerrecht hebben. Om precies te zijn: als hun afstamming met een DNA-test wordt vastgesteld, hebben ze het recht om terug te keren naar België. Voorwaarde is wel dat ze met hun ouders op eigen houtje een Belgisch consulaat of ambassade bereiken. In de praktijk blijkt het enthousiasme om dergelijke kinderen terug te halen beperkt. Dat valt af te leiden uit het verhaal van Amina G., een voormalige echtgenote van een overleden Syriëstrijder, die sinds begin januari in een Turkse gevangenis op haar proces wacht.
...