De meesten verkiezen één algemeen vak waar verschillende geloofsovertuigingen aan bod komen. Bijna alle ouders (96,6 procent) vinden ook dat burgerschap aan bod moet komen, maar de meesten opteren niet voor een apart vak. Dat blijkt uit een bevraging van KOOGO, de ouderkoepelvereniging van het officieel gesubsidieerd onderwijs, bij 1.847 ouders.

In totaal zijn 1.687 ouders van mening dat levensbeschouwing thuishoort op school. Ongeveer 8,6 procent (159) vindt dat levensbeschouwing beter niet op school gegeven wordt. Op de vraag hoe dat onderwerp gegeven moet worden, antwoordt 56,4 procent (1.042) van de ouders dat één algemeen vak over levensbeschouwing waar kinderen leren over verschillende geloofsovertuigingen en levensvisies, het beste is voor hun kind.

Voor 16,9 procent (313) zijn afzonderlijke vakken voor specifieke levensbeschouwingen het beste en 18 procent (332) verkiest vakoverschrijdende levensbeschouwing. Bijna alle ouders (1.784, 96.6 procent) vinden dat burgerschap op school aan bod moet komen.

Een grote meerderheid (1.242, 67.2 procent) vindt dat dat het best vakoverschrijdend gebeurt. Momenteel gebeurt dat ook zo, burgerschapsvorming is immers opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen.

Daarnaast vindt 29,3 procent (542) een apart vak burgerschapsvorming beter voor zijn kind. Slechts 3,4 procent (63) vindt dat burgerschapsvorming niet thuishoort op school. Mensenrechten (1.051, 56.9 procent), actualiteit (1.007, 54.5 procent), diversiteit (1.006, 54.5 procent), democratie (901, 48.8 procent), milieu (812, 44.0 procent) en vrede en conflict (758, 41.0 procent) zijn belangrijke thema's voor ouders.

De meesten verkiezen één algemeen vak waar verschillende geloofsovertuigingen aan bod komen. Bijna alle ouders (96,6 procent) vinden ook dat burgerschap aan bod moet komen, maar de meesten opteren niet voor een apart vak. Dat blijkt uit een bevraging van KOOGO, de ouderkoepelvereniging van het officieel gesubsidieerd onderwijs, bij 1.847 ouders.In totaal zijn 1.687 ouders van mening dat levensbeschouwing thuishoort op school. Ongeveer 8,6 procent (159) vindt dat levensbeschouwing beter niet op school gegeven wordt. Op de vraag hoe dat onderwerp gegeven moet worden, antwoordt 56,4 procent (1.042) van de ouders dat één algemeen vak over levensbeschouwing waar kinderen leren over verschillende geloofsovertuigingen en levensvisies, het beste is voor hun kind. Voor 16,9 procent (313) zijn afzonderlijke vakken voor specifieke levensbeschouwingen het beste en 18 procent (332) verkiest vakoverschrijdende levensbeschouwing. Bijna alle ouders (1.784, 96.6 procent) vinden dat burgerschap op school aan bod moet komen. Een grote meerderheid (1.242, 67.2 procent) vindt dat dat het best vakoverschrijdend gebeurt. Momenteel gebeurt dat ook zo, burgerschapsvorming is immers opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. Daarnaast vindt 29,3 procent (542) een apart vak burgerschapsvorming beter voor zijn kind. Slechts 3,4 procent (63) vindt dat burgerschapsvorming niet thuishoort op school. Mensenrechten (1.051, 56.9 procent), actualiteit (1.007, 54.5 procent), diversiteit (1.006, 54.5 procent), democratie (901, 48.8 procent), milieu (812, 44.0 procent) en vrede en conflict (758, 41.0 procent) zijn belangrijke thema's voor ouders.