Een en ander staat te lezen in De Standaard, Het Nieuwsblad en La Libre Belgique. Het christelijk ziekenfonds pleit voor een betere thuiszorg om te voorkomen dat de bejaardenzorg onbetaalbaar wordt.

Factuur loopt op

"Van onze leden die in 2010 in een rusthuis overleden, woonde twintig procent daar al langer dan vijf jaar", zegt CM-voorzitter Marc Justaert. "Dat is zowat een verdubbeling tegenover het jaar 2000. En we verwachten nog een verdere toename door het groeiende aantal tachtigplussers."

Een op de drie langverblijvers had geen zorg nodig op het moment van aankomst in het rusthuis. Volgens Justaert dreigt de factuur voor bejaardenzorg onbetaalbaar te worden als die 'gezonde ouderen' blijven toestromen: "Door het aanbod aan thuiszorg uit te breiden en met een maximumfactuur betaalbaar te houden, kun je de instroom indijken."

Thuiszorg al snel duurder

Zorgnet Vlaanderen, de koepelvereniging van rusthuizen, is het niet eens met de CM. "We moeten af van het idee dat het rusthuis een te mijden plek is, waar je alleen maar mag komen als je zwaar ziek en zorgbehoevend bent."

Ook het argument dat de gezonde bejaarden de factuur de hoogte injagen, klopt volgens de organisatie niet. "Rusthuisbewoners die niet zorgbehoevend zijn, krijgen maar 2 of 3 euro per dag terugbetaald van het Riziv. Dan is een thuiszorger die bij zulke mensen langskomt, al snel duurder." (Belga/TV)

Een en ander staat te lezen in De Standaard, Het Nieuwsblad en La Libre Belgique. Het christelijk ziekenfonds pleit voor een betere thuiszorg om te voorkomen dat de bejaardenzorg onbetaalbaar wordt.Factuur loopt op "Van onze leden die in 2010 in een rusthuis overleden, woonde twintig procent daar al langer dan vijf jaar", zegt CM-voorzitter Marc Justaert. "Dat is zowat een verdubbeling tegenover het jaar 2000. En we verwachten nog een verdere toename door het groeiende aantal tachtigplussers." Een op de drie langverblijvers had geen zorg nodig op het moment van aankomst in het rusthuis. Volgens Justaert dreigt de factuur voor bejaardenzorg onbetaalbaar te worden als die 'gezonde ouderen' blijven toestromen: "Door het aanbod aan thuiszorg uit te breiden en met een maximumfactuur betaalbaar te houden, kun je de instroom indijken."Thuiszorg al snel duurder Zorgnet Vlaanderen, de koepelvereniging van rusthuizen, is het niet eens met de CM. "We moeten af van het idee dat het rusthuis een te mijden plek is, waar je alleen maar mag komen als je zwaar ziek en zorgbehoevend bent." Ook het argument dat de gezonde bejaarden de factuur de hoogte injagen, klopt volgens de organisatie niet. "Rusthuisbewoners die niet zorgbehoevend zijn, krijgen maar 2 of 3 euro per dag terugbetaald van het Riziv. Dan is een thuiszorger die bij zulke mensen langskomt, al snel duurder." (Belga/TV)