Oudercontacten moeten voor alle ouders verplicht worden, zodat ze meer betrokken geraken bij de schoolcarrière van hun kinderen. Daarom maken we ze maar beter voor alle ouders verplicht, stelt Bart Somers (Open Vld), burgemeester van Mechelen. Ouders die niet aanwezig zijn zouden dan een 'kleine boete' kunnen krijgen, aldus Somers in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Maar ook scholen moeten meer doen, vindt Somers. 'Ouders en leraars moeten ook vaker informeel in contact kunnen komen', zegt Somers. 'Scholen moeten zich ook soepeler opstellen en niet al te rigide omgaan met regels. Een oudercontact om 15 uur is voor werkende ouders vaak onhaalbaar. Oudercontacten op zaterdag moeten bijvoorbeeld kunnen. Als we verplichten, moeten we er ook voor zorgen dat mensen die verplichting kunnen nakomen.'

Politiek: 'Voor sommige zaken heb je geen wetten nodig'

Een reactie van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten op Twitter maakt duidelijk dat het voorstel van de Mechelse burgemeester geen partijstandpunt is. 'Neen, voor sommige zaken heb je geen wetten en boetes nodig. Met dialoog en engagement komen we al een heel eind'. In een korte toelichting preciseert haar woordvoerster dat het om een zeer belangrijk debat gaat, maar dat de verplichting en boetes persoonlijke meningen zijn. Somers gaf later zelf aan dat boetes niet de juiste manier zijn.

Dat vinden ook Koen Daniëls, onderwijsspecialist bij N-VA, en onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). 'Ik ben wel bereid om de komende weken te bekijken op welke manier de wederzijdse engagementen tussen school en ouders versterkt kunnen worden. Betrokkenheid vormt bovendien een belangrijke bouwsteen in het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding, dat momenteel voorbereid wordt. Maar hoe dan ook: kinderen en jongeren mogen nooit de dupe zijn.'

Onderwijs: 'Willen een totaalaanpak'

Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is niet tegen maatregelen die de interesse van ouders in de school bevorderen, maar vindt een verplichting en boetes ook te repressief. 'We creëren beter een cultuur van ouderbetrokkenheid', zegt hij.

Boeve vindt een verplichting 'een zwaar woord', maar is wel van mening dat oudercontacten zeer belangrijk zijn. 'We mogen toch verwachten dat ouders daar naartoe komen. De opvoeding is immers niet enkel een taak van de school. We stimuleren een schoolbeleid dat ouders op vele manieren tijdens het schoolgebeuren aanspreekt. Daardoor creëert de school een cultuur van wederzijdse betrokkenheid, waardoor ouders automatisch meer met de schoolloopbaan van hun kind bezig zijn', zegt hij. 'Als je ouders nooit aanspreekt op hun interesse en hen maar drie keer per jaar laat komen, creëer je geen klimaat van betrokkenheid.'

Een gelijkaardige reactie valt te horen bij het gemeenschapsonderwijs. 'Men moet inzetten op ouderbetrokkenheid. Een boete is daarbij niet de juiste stimulans', zegt woordvoerster Sarina Simenon van GO!-onderwijs. 'De band tussen ouders en school moet worden versterkt. Dat kan via laagdrempelige initiatieven zoals een praatje aan de schoolpoort op vaste tijdstippen.'

Ook de ouders zien verplichting noch boete zitten. 'Wij zijn voor een totaalaanpak rond een oudervriendelijke school', zegt Theo Kuppens van de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen in het vrij onderwijs (VCOV). 'Scholen moeten duidelijk formuleren wat ze verwachten van de ouders. Er mogen voor ouders geen verrassingen zijn, communicatie moet het sleutelwoord zijn vanaf het begin van het schooljaar.'

Oudercontacten moeten voor alle ouders verplicht worden, zodat ze meer betrokken geraken bij de schoolcarrière van hun kinderen. Daarom maken we ze maar beter voor alle ouders verplicht, stelt Bart Somers (Open Vld), burgemeester van Mechelen. Ouders die niet aanwezig zijn zouden dan een 'kleine boete' kunnen krijgen, aldus Somers in De Morgen en Het Laatste Nieuws. Maar ook scholen moeten meer doen, vindt Somers. 'Ouders en leraars moeten ook vaker informeel in contact kunnen komen', zegt Somers. 'Scholen moeten zich ook soepeler opstellen en niet al te rigide omgaan met regels. Een oudercontact om 15 uur is voor werkende ouders vaak onhaalbaar. Oudercontacten op zaterdag moeten bijvoorbeeld kunnen. Als we verplichten, moeten we er ook voor zorgen dat mensen die verplichting kunnen nakomen.' Politiek: 'Voor sommige zaken heb je geen wetten nodig'Een reactie van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten op Twitter maakt duidelijk dat het voorstel van de Mechelse burgemeester geen partijstandpunt is. 'Neen, voor sommige zaken heb je geen wetten en boetes nodig. Met dialoog en engagement komen we al een heel eind'. In een korte toelichting preciseert haar woordvoerster dat het om een zeer belangrijk debat gaat, maar dat de verplichting en boetes persoonlijke meningen zijn. Somers gaf later zelf aan dat boetes niet de juiste manier zijn.Dat vinden ook Koen Daniëls, onderwijsspecialist bij N-VA, en onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). 'Ik ben wel bereid om de komende weken te bekijken op welke manier de wederzijdse engagementen tussen school en ouders versterkt kunnen worden. Betrokkenheid vormt bovendien een belangrijke bouwsteen in het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding, dat momenteel voorbereid wordt. Maar hoe dan ook: kinderen en jongeren mogen nooit de dupe zijn.' Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is niet tegen maatregelen die de interesse van ouders in de school bevorderen, maar vindt een verplichting en boetes ook te repressief. 'We creëren beter een cultuur van ouderbetrokkenheid', zegt hij. Boeve vindt een verplichting 'een zwaar woord', maar is wel van mening dat oudercontacten zeer belangrijk zijn. 'We mogen toch verwachten dat ouders daar naartoe komen. De opvoeding is immers niet enkel een taak van de school. We stimuleren een schoolbeleid dat ouders op vele manieren tijdens het schoolgebeuren aanspreekt. Daardoor creëert de school een cultuur van wederzijdse betrokkenheid, waardoor ouders automatisch meer met de schoolloopbaan van hun kind bezig zijn', zegt hij. 'Als je ouders nooit aanspreekt op hun interesse en hen maar drie keer per jaar laat komen, creëer je geen klimaat van betrokkenheid.' Een gelijkaardige reactie valt te horen bij het gemeenschapsonderwijs. 'Men moet inzetten op ouderbetrokkenheid. Een boete is daarbij niet de juiste stimulans', zegt woordvoerster Sarina Simenon van GO!-onderwijs. 'De band tussen ouders en school moet worden versterkt. Dat kan via laagdrempelige initiatieven zoals een praatje aan de schoolpoort op vaste tijdstippen.' Ook de ouders zien verplichting noch boete zitten. 'Wij zijn voor een totaalaanpak rond een oudervriendelijke school', zegt Theo Kuppens van de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen in het vrij onderwijs (VCOV). 'Scholen moeten duidelijk formuleren wat ze verwachten van de ouders. Er mogen voor ouders geen verrassingen zijn, communicatie moet het sleutelwoord zijn vanaf het begin van het schooljaar.'