Maria trok in september 2017 over Puerto Rico. De orkaan verwoestte meer bomen dan ooit eerder in onze moderne tijd is gebeurd, constateren de onderzoekers. Dergelijke schade kan bossen blijvend veranderen, waardoor de biodiversiteit afneemt en meer CO2 in de atmosfeer belandt, zeggen de auteurs van de studie die deze week is verschenen in Nature Communications.

Orkaan Maria verwoestte niet alleen veel meer bomen dan eerdere bestudeerde stormen, er sneuvelden ook grote, oude bomen die normaal gesproken stormen goed doorstaan. Omdat de klimaatverandering de orkanen in intensiteit doet toenemen, zijn er waarschijnlijk meer van dergelijke stormen te verwachten, zegt Maria Uriarte, hoofdauteur van de studie. 'Deze orkanen zullen meer bomen afbreken en ontwortelen. Factoren die voorheen voorkwamen dat bomen sneuvelden, zijn nu niet meer van toepassing. Bossen zullen korten en kleiner worden, omdat ze geen tijd meer hebben opnieuw te groeien. Ook zullen ze minder divers worden.'

Hardhout

Uriarte vergeleek de impact van Maria onder meer met de orkanen Hugo uit 1989 en Georges uit 1998. Maria verwoestte twee keer zoveel bomen en er braken drie keer zoveel stammen. Bij sommige soorten lag het cijfer zelfs twaalf keer hoger dan bij eerder stormen.

'Dit bleken vaak de langzaam groeiende, meest waardevolle hardhoutsoorten te zijn die in het verleden juist goed bestand bleken tegen stormen. Bomen die ook een habitat zijn voor veel vogels en andere dieren die niet in kleinere bomen zitten.' De helft van de bomen met een gebroken stam is binnen twee tot drie jaar dood, zegt Uriarte.

Maria trok in september 2017 over Puerto Rico. De orkaan verwoestte meer bomen dan ooit eerder in onze moderne tijd is gebeurd, constateren de onderzoekers. Dergelijke schade kan bossen blijvend veranderen, waardoor de biodiversiteit afneemt en meer CO2 in de atmosfeer belandt, zeggen de auteurs van de studie die deze week is verschenen in Nature Communications.Orkaan Maria verwoestte niet alleen veel meer bomen dan eerdere bestudeerde stormen, er sneuvelden ook grote, oude bomen die normaal gesproken stormen goed doorstaan. Omdat de klimaatverandering de orkanen in intensiteit doet toenemen, zijn er waarschijnlijk meer van dergelijke stormen te verwachten, zegt Maria Uriarte, hoofdauteur van de studie. 'Deze orkanen zullen meer bomen afbreken en ontwortelen. Factoren die voorheen voorkwamen dat bomen sneuvelden, zijn nu niet meer van toepassing. Bossen zullen korten en kleiner worden, omdat ze geen tijd meer hebben opnieuw te groeien. Ook zullen ze minder divers worden.'Uriarte vergeleek de impact van Maria onder meer met de orkanen Hugo uit 1989 en Georges uit 1998. Maria verwoestte twee keer zoveel bomen en er braken drie keer zoveel stammen. Bij sommige soorten lag het cijfer zelfs twaalf keer hoger dan bij eerder stormen.'Dit bleken vaak de langzaam groeiende, meest waardevolle hardhoutsoorten te zijn die in het verleden juist goed bestand bleken tegen stormen. Bomen die ook een habitat zijn voor veel vogels en andere dieren die niet in kleinere bomen zitten.' De helft van de bomen met een gebroken stam is binnen twee tot drie jaar dood, zegt Uriarte.