'In stilte maar hopelijk in groten getale zullen wij actie voeren tegen een juridisch beleid dat faalt en slachtoffers van (seksueel) geweld in de steek laat. Door talrijk aanwezig te zijn vragen wij beleidsmakers om daadkrachtiger op te treden tegen daders en straffen te verhogen.'
...