Als het van de oppositie afhangt, is het debat over de Belgische F-16's allesbehalve afgerond. Zowat de voltallige oppositie - SP.A, Groen, Ecolo, PVDA, CDH, DéFi - vraagt in een brief aan Karolien Grosemans (N-VA), voorzitter van de Commissie Defensie, dat de betrokken regeringsleden in de Commissie uitleg verschaffen over de aankoopprocedure voor een nieuw gevechtsvliegtuig. Het gaat, naast minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), om premier Charles Michel (MR), minister van Economie Kris Peeters (CD&V), minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Begroti...

Als het van de oppositie afhangt, is het debat over de Belgische F-16's allesbehalve afgerond. Zowat de voltallige oppositie - SP.A, Groen, Ecolo, PVDA, CDH, DéFi - vraagt in een brief aan Karolien Grosemans (N-VA), voorzitter van de Commissie Defensie, dat de betrokken regeringsleden in de Commissie uitleg verschaffen over de aankoopprocedure voor een nieuw gevechtsvliegtuig. Het gaat, naast minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), om premier Charles Michel (MR), minister van Economie Kris Peeters (CD&V), minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). In de brief die naar Grosemans verstuurd werd, haalt de oppositie aan dat de laatste weken bijzonder veel nieuwe informatie is opgedoken. Er waren niet alleen de drie studies over de levensduurverlenging van de F-16's, maar ook de verslagen van de interne en externe audit en de daaropvolgende hoorzittingen. Daarin zijn zoveel nieuwe elementen naar boven gekomen, dat de oppositiepartijen 'twee fundamentele vraagstukken' over de F-16's opnieuw wil bekijken. 'Zowel leden van de oppositie als leden van de meerderheid hebben opgemerkt dat we dit interessante debat eigenlijk enkele jaren eerder hadden moeten kunnen voeren. Als de legertop die informatie niet had achtergehouden voor de politiek, dan was dat inderdaad de logica zelve. Echter, het is nog niet te laat,' zo staat in de brief. Daarom wordt de vraag gesteld of, in het licht van alle bijkomende informatie, de argumenten waarop de regering zich baseerde om nieuwe vliegtuigen aan te kopen 'voldoende gefundeerd' en 'nog altijd solide' zijn. Bovendien wil de oppositie van de regering een definitief standpunt horen over de noodzaak van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Enkele weken terug had de oppositie al geprobeerd om kabinetsmedewerkers van de verantwoordelijke ministers te ondervragen in de Commissie. Een van hen was Amélie Derbaudrenghien, de partner van de premier maar ook defensieadviseur op het kabinet-Wilmès. De meerderheidspartijen staken daar echter een stokje tussen: volgens de grondwet zijn ministers politiek verantwoordelijk voor hun kabinetsmedewerkers, en dus moeten de ministers maar uitgenodigd worden.Bij N-VA wordt met gelatenheid gereageerd op de vraag om de premier en vier regeringsleden naar de Commissie te sommeren. De partij wijst erop dat de oppositie al uitgebreide hoorzittingen heeft gekregen, en dat behalve één iemand - luitenant-kolonel Rudi Decrop, de klokkenluider in het F-16-dossier - alle betrokkenen SP.A ongelijk gaven. Volgende week zal Grosemans in ieder geval een zitting van de Commissie beleggen om de verdere afloop van het dossier en de werkzaamheden te bespreken. 'Persoonlijk denk ik niet dat een debat met vijf regeringsleden nog veel naar boven zal brengen, maar het is zeker waardevol dat minister Vandeput nog een toelichting kan geven in een afsluitend debat. De minister zal sowieso komen, hij gaat nooit een debat uit de weg.'