'Ik heb in februari mijn eed afgelegd. Als je dan ziet hoe groot het traject is om tot die Europese armoedegrens te komen, dan heb ik gezegd dat ik mijn best ga doen. Maar laat ons ook eerlijk zijn en de mensen geen blaasjes wijsmaken. Op die 2,5 jaar gaat dit niet lukken', zei Zuhal Demir.

Dit is een welvaartsstaat onwaardig.

Groen-Kamerlid Evita Willaert

'Deze regering is onder impuls van N-VA een contract van 15 miljard aan het voorbereiden voor gevechtsvliegtuigen. En dan dit?', vraagt SP.A-voorzitter John Crombez.

SP.A-Kamerlid Monica De Coninck wijst erop dat ook de prijzen voor energie stijgen, dat de huurwaarborg is opgetrokken en dat de gezondheidsfacturen omhoog gaan. 'Deze regering wil de mensen responsabiliseren, maar dan moet men hen de middelen in handen geven om hun verantwoordelijkheid te nemen', zegt ze. Ook SP.A is er destijds niet geslaagd de uitkeringen boven de armoededrempel te tillen. 'Maar wij hebben wel de algemene dienstverlening in stand gehouden', aldus De Coninck.

'Demir gooit de handdoek in de ring, terwijl bijna één kind op de vijf in armoede opgroeit. Dit is een welvaartsstaat onwaardig', zegt Groen-Kamerlid Evita Willaert. Ze roept de regering op om het roer om te gooien en de belofte toch te houden. 'N-VA, Open Vld en CD&V verwijzen te pas en te onpas naar de gunstige economische cijfers, maar slagen er niet in een positief verhaal te schrijven voor alle landgenoten. In een klas van twintig leerlingen groeien er vier op in armoede. Dat is een regelrechte schande. Eens te meer toont deze regering haar ware gelaat: een regering voor zij die het al goed hebben.'

CD&V

Ook coalitiepartner CD&V heeft kritiek. 'Het regeerakkoord is geen vodje papier en ik ga ervan uit dat Zuhal Demir er alles aan zal doen om het uit te voeren. Het aanpakken van de armoede is een prioriteit en moet dat blijven', zegt Nahima Lanjri. Het Kamerlid begrijpt niet dat Demir, die in februari tot de regering toetrad, na een half jaar al de handdoek gooit. 'Deze legislatuur heeft nog anderhalf jaar te gaan', zegt ze. 'Er moeten dus nog begrotingen worden opgesteld. Wij zullen in het parlement én in de regering blijven aandringen.'

N-VA ziet meer heil in het activeren van mensen, omdat een job de beste garantie is tegen armoede. 'Wij vinden dat ook belangrijk', zegt Lanjri daarover. 'Maar mensen kiezen er nu eenmaal niet voor om ziek of gehandicapt te zijn. Hetzelfde geldt voor de laagste pensioenen.' CD&V heeft drie wetsvoorstellen ingediend om de laagste uitkeringen op te trekken. Die teksten wachten nog op bespreking in de Kamer.

'Ik heb in februari mijn eed afgelegd. Als je dan ziet hoe groot het traject is om tot die Europese armoedegrens te komen, dan heb ik gezegd dat ik mijn best ga doen. Maar laat ons ook eerlijk zijn en de mensen geen blaasjes wijsmaken. Op die 2,5 jaar gaat dit niet lukken', zei Zuhal Demir.'Deze regering is onder impuls van N-VA een contract van 15 miljard aan het voorbereiden voor gevechtsvliegtuigen. En dan dit?', vraagt SP.A-voorzitter John Crombez.SP.A-Kamerlid Monica De Coninck wijst erop dat ook de prijzen voor energie stijgen, dat de huurwaarborg is opgetrokken en dat de gezondheidsfacturen omhoog gaan. 'Deze regering wil de mensen responsabiliseren, maar dan moet men hen de middelen in handen geven om hun verantwoordelijkheid te nemen', zegt ze. Ook SP.A is er destijds niet geslaagd de uitkeringen boven de armoededrempel te tillen. 'Maar wij hebben wel de algemene dienstverlening in stand gehouden', aldus De Coninck.'Demir gooit de handdoek in de ring, terwijl bijna één kind op de vijf in armoede opgroeit. Dit is een welvaartsstaat onwaardig', zegt Groen-Kamerlid Evita Willaert. Ze roept de regering op om het roer om te gooien en de belofte toch te houden. 'N-VA, Open Vld en CD&V verwijzen te pas en te onpas naar de gunstige economische cijfers, maar slagen er niet in een positief verhaal te schrijven voor alle landgenoten. In een klas van twintig leerlingen groeien er vier op in armoede. Dat is een regelrechte schande. Eens te meer toont deze regering haar ware gelaat: een regering voor zij die het al goed hebben.'Ook coalitiepartner CD&V heeft kritiek. 'Het regeerakkoord is geen vodje papier en ik ga ervan uit dat Zuhal Demir er alles aan zal doen om het uit te voeren. Het aanpakken van de armoede is een prioriteit en moet dat blijven', zegt Nahima Lanjri. Het Kamerlid begrijpt niet dat Demir, die in februari tot de regering toetrad, na een half jaar al de handdoek gooit. 'Deze legislatuur heeft nog anderhalf jaar te gaan', zegt ze. 'Er moeten dus nog begrotingen worden opgesteld. Wij zullen in het parlement én in de regering blijven aandringen.'N-VA ziet meer heil in het activeren van mensen, omdat een job de beste garantie is tegen armoede. 'Wij vinden dat ook belangrijk', zegt Lanjri daarover. 'Maar mensen kiezen er nu eenmaal niet voor om ziek of gehandicapt te zijn. Hetzelfde geldt voor de laagste pensioenen.' CD&V heeft drie wetsvoorstellen ingediend om de laagste uitkeringen op te trekken. Die teksten wachten nog op bespreking in de Kamer.