In 2012 werden 69.446 kinderen geboren in Vlaanderen, een daling van meer dan één procent tegenover 2011. Dat blijk uit het rapport "Het kind in Vlaanderen" van Kind & Gezin.

Vrouwen stellen een zwangerschap uit, vooral in de categorie van 20- tot 29-jarigen, maar ook bij jonge dertigers is er een daling. Enkel bij vrouwen ouder dan 35 bleef de vruchtbaarheid vorig jaar stijgen.

Dat betekent dat de vruchtbaarheid van de jongste vrouwen op het laagste punt ooit staat. Dat wil echter niet zeggen dat de gezinnen kleiner zijn, want het aantal derde geboorten is bijvoorbeeld gegroeid tegenover vroeger.

Totaal aantal jonge kinderen nog nooit zo hoog afgelopen 10 jaar
Het aantal jonge kinderen van 3 tot 12 jaar neemt dan weer met iets meer dan één pct toe en is nog nooit zo hoog geweest sinds 2002. Dat komt door de stijging van het geboortecijfer van 2003 tot 2010. De groei zal een grote impact hebben op de nood aan kinderopvang en onderwijs.

Een ander belangrijk thema in het onderzoek van Kind & Gezin is de toenemende diversiteit. Bijna een vierde van de pasgeboren kinderen had een moeder die niet als Belg geboren was. Dat is een stijging met anderhalf procentpunt tegenover het jaar ervoor. De belangrijkste nationaliteiten zijn Marokkaans, Turks en Nederlands. Het hoogste aantal niet-Belgische moeders van pasgeboren ligt in Antwerpen, waar een derde van de moeders een andere afkomst heeft.

Die diversiteit leidt ertoe dat ook een vierde van de geboren kinderen niet Nederlands als moedertaal heeft, wat echter niet wil zeggen dat de moeder geen Nederlands kent. De meest gesproken andere talen tussen moeder en kind zijn Frans, Arabisch en Turks. Het aandeel Nederlands neemt af met iets meer dan één procentpunt.

Op het vlak van tewerkstelling van de ouders verandert er niet veel tegenover 2011. Bijna 90 pct van de jonge kinderen heeft minstens één werkende ouder. Bijna 4 pct leeft in een gezin waar de ouders niet werken. Bij ongeveer een derde van de kinderen tot 12 jaar werken beide ouders.

Kansarmoede stijgt bij jonge gezinnen

Een probleem bij de jonge gezinnen is de kansarmoede, die met 0,7 procentpunt is gestegen tegenover het jaar ervoor. In Antwerpen en Limburg ligt de kansarmoede-index het hoogst, vooral bij kinderen van wie de moeder de niet-Belgische nationaliteit had bij geboorte.

Goed nieuws is dan weer dat minder kinderen overleden zijn door ongevallen en wiegendood. Het aantal kinderen dat borstvoeding krijgt, blijft gelijk.

Alle cijfers zijn gebaseerd op registraties en onderzoek van Kind & Gezin zelf. (Belga/TE)

In 2012 werden 69.446 kinderen geboren in Vlaanderen, een daling van meer dan één procent tegenover 2011. Dat blijk uit het rapport "Het kind in Vlaanderen" van Kind & Gezin. Vrouwen stellen een zwangerschap uit, vooral in de categorie van 20- tot 29-jarigen, maar ook bij jonge dertigers is er een daling. Enkel bij vrouwen ouder dan 35 bleef de vruchtbaarheid vorig jaar stijgen. Dat betekent dat de vruchtbaarheid van de jongste vrouwen op het laagste punt ooit staat. Dat wil echter niet zeggen dat de gezinnen kleiner zijn, want het aantal derde geboorten is bijvoorbeeld gegroeid tegenover vroeger. Totaal aantal jonge kinderen nog nooit zo hoog afgelopen 10 jaar Het aantal jonge kinderen van 3 tot 12 jaar neemt dan weer met iets meer dan één pct toe en is nog nooit zo hoog geweest sinds 2002. Dat komt door de stijging van het geboortecijfer van 2003 tot 2010. De groei zal een grote impact hebben op de nood aan kinderopvang en onderwijs. Een ander belangrijk thema in het onderzoek van Kind & Gezin is de toenemende diversiteit. Bijna een vierde van de pasgeboren kinderen had een moeder die niet als Belg geboren was. Dat is een stijging met anderhalf procentpunt tegenover het jaar ervoor. De belangrijkste nationaliteiten zijn Marokkaans, Turks en Nederlands. Het hoogste aantal niet-Belgische moeders van pasgeboren ligt in Antwerpen, waar een derde van de moeders een andere afkomst heeft. Die diversiteit leidt ertoe dat ook een vierde van de geboren kinderen niet Nederlands als moedertaal heeft, wat echter niet wil zeggen dat de moeder geen Nederlands kent. De meest gesproken andere talen tussen moeder en kind zijn Frans, Arabisch en Turks. Het aandeel Nederlands neemt af met iets meer dan één procentpunt. Op het vlak van tewerkstelling van de ouders verandert er niet veel tegenover 2011. Bijna 90 pct van de jonge kinderen heeft minstens één werkende ouder. Bijna 4 pct leeft in een gezin waar de ouders niet werken. Bij ongeveer een derde van de kinderen tot 12 jaar werken beide ouders. Kansarmoede stijgt bij jonge gezinnenEen probleem bij de jonge gezinnen is de kansarmoede, die met 0,7 procentpunt is gestegen tegenover het jaar ervoor. In Antwerpen en Limburg ligt de kansarmoede-index het hoogst, vooral bij kinderen van wie de moeder de niet-Belgische nationaliteit had bij geboorte. Goed nieuws is dan weer dat minder kinderen overleden zijn door ongevallen en wiegendood. Het aantal kinderen dat borstvoeding krijgt, blijft gelijk. Alle cijfers zijn gebaseerd op registraties en onderzoek van Kind & Gezin zelf. (Belga/TE)