Vijf dagen na de verwoestende aardbeving in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog niets vernomen van vier Belgische burgers ter plaatse. Dat meldde bevoegd minister Didier Reynders (MR) tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

'Waarom bieden we broodnodige medische hulp niet?'

SP.A'er Dirk Van der Maelen is kritisch over de Belgische hulp aan het land. 'Wat gaat België nog meer doen behalve het sturen van een team van B-Fast?', vraagt hij zich af. Ook stoort het parlementslid zich aan het trage verloop van de Belgische interventie.

Reynders sterkte zich in de beslissing van de overheid: 'Het was een klare en duidelijke beslissing van de regering op vraag van Nepal en ik ben trots op alle vrijwilligers en actoren van B-Fast.'

Hoewel ook Van der Maelen lof heeft voor B-Fast, kaart hij aan dat 'het team in Gorkha vijf dagen na de aardbeving nog niet in actie is getreden'. 'Bovendien werd, onder verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken, de mogelijkheid van een veldziekenhuis geschrapt. Waarom kunnen wij de broodnodige medische hulp niet bieden?', vraagt hij zich af.

'Probleem stress en burn-out wordt erger'

De Dag van de Arbeid morgen 1 mei gaf Kristof Calvo (Groen) dan weer inspiratie om minister van Werk Kris Peeters (CD&V) het vuur aan de schenen te leggen. Groen-voorzitster Meyrem Almaci pleitte vanmorgen nog voor een actieplan 'werkbaar werk' om burn-outs en stress op het werk te voorkomen.

Daar borduurde Calvo op voort. 'Arbeid moet voor iedereen een feest zijn. Het is geen marginaal probleem. Twee derde van de werknemers in ons land kampt met stress en burn-outs op de werkvloer. Vroeger was dat de helft dus het probleem wordt erger. België is ook koploper wat ziekteverzuim betreft.'

Peeters beloofde de 'hand aan de ploeg' te slaan. 'Ik waardeer nadrukkelijk de inbreng van de sociale partners, maar ik wil ook een oproep doen om intensief mee te werken aan oplossingen. Werkbaar werk is terecht een van de topprioriteiten van de komende weken en maanden.'

'Bij Groen vindt u bondgenoot'

Calvo hield de minister daaraan en gaf Peeters' Vlaamse evenknie Philippe Muyters (N-VA) een sneer. 'Ik hoop dat uw antwoord een engagement is om werk te maken van een gecoördineerd beleid voor werkbaar werk. Stress en burn-out treft werknemers van alle leeftijdsgroepen. Ik heb een vicepremier gezien die meer openheid heeft dan de Vlaamse minister van Werk.'

'Justitie maakt onvoldoende gebruik van beschikbare middelen'

De mogelijke schrapping van de aanpak van partnergeweld als prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan van de politie verontwaardigde Karin Jiroflée (SP.A). 'In 2014 waren er ruim 40.000 aangiftes van huiselijk geweld. Dat hoog cijfer is er omdat er de afgelopen jaren hard gewerkt is door de politie om het probleem op te lossen. Ik viel vanmorgen van mijn stoel toen ik hoorde dat dit niet langer een prioriteit is.'

Zelfs coalitiegenote Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) was niet mals voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'Justitie maakt onvoldoende gebruik van de middelen waarover ze beschikt. Er gebeurden slechts 40 uithuiszettingen, wat weinig is ten opzichte van 40.000 feiten. Is het geen tijd om toch eens in overleg te gaan met de bevoegde collega's?'

'Vanaf bepaald aantal prioriteiten, geen prioriteiten meer'

'Een schrapping wil niet zeggen dat die feiten genegeerd worden', reageerde Jambon. 'Het vorige plan was een plan met tien prioriteiten. Vanaf een bepaald aantal prioriteiten, als je alles op een hoop gooit, zijn het geen prioriteiten meer.'

De minister probeerde tot slot de gemoederen te bedaren: 'Het gaat hier gelukkig slechts om één mening, van een verantwoordelijke van de lokale politie. Er is nog geen beslissing genomen en de onderhandelingen over het veiligheidsplan zijn nog aan de gang.'

Waarop Jiroflée laconiek besloot: 'U moet opletten met al die meningen naar buiten te brengen, want anders gaat u nog met huiselijk geweld te maken krijgen in uw eigen regering.' (NC)

Vijf dagen na de verwoestende aardbeving in Nepal heeft Buitenlandse Zaken nog niets vernomen van vier Belgische burgers ter plaatse. Dat meldde bevoegd minister Didier Reynders (MR) tijdens het vragenuurtje in de Kamer.SP.A'er Dirk Van der Maelen is kritisch over de Belgische hulp aan het land. 'Wat gaat België nog meer doen behalve het sturen van een team van B-Fast?', vraagt hij zich af. Ook stoort het parlementslid zich aan het trage verloop van de Belgische interventie.Reynders sterkte zich in de beslissing van de overheid: 'Het was een klare en duidelijke beslissing van de regering op vraag van Nepal en ik ben trots op alle vrijwilligers en actoren van B-Fast.'Hoewel ook Van der Maelen lof heeft voor B-Fast, kaart hij aan dat 'het team in Gorkha vijf dagen na de aardbeving nog niet in actie is getreden'. 'Bovendien werd, onder verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken, de mogelijkheid van een veldziekenhuis geschrapt. Waarom kunnen wij de broodnodige medische hulp niet bieden?', vraagt hij zich af.De Dag van de Arbeid morgen 1 mei gaf Kristof Calvo (Groen) dan weer inspiratie om minister van Werk Kris Peeters (CD&V) het vuur aan de schenen te leggen. Groen-voorzitster Meyrem Almaci pleitte vanmorgen nog voor een actieplan 'werkbaar werk' om burn-outs en stress op het werk te voorkomen. Daar borduurde Calvo op voort. 'Arbeid moet voor iedereen een feest zijn. Het is geen marginaal probleem. Twee derde van de werknemers in ons land kampt met stress en burn-outs op de werkvloer. Vroeger was dat de helft dus het probleem wordt erger. België is ook koploper wat ziekteverzuim betreft.'Peeters beloofde de 'hand aan de ploeg' te slaan. 'Ik waardeer nadrukkelijk de inbreng van de sociale partners, maar ik wil ook een oproep doen om intensief mee te werken aan oplossingen. Werkbaar werk is terecht een van de topprioriteiten van de komende weken en maanden.'Calvo hield de minister daaraan en gaf Peeters' Vlaamse evenknie Philippe Muyters (N-VA) een sneer. 'Ik hoop dat uw antwoord een engagement is om werk te maken van een gecoördineerd beleid voor werkbaar werk. Stress en burn-out treft werknemers van alle leeftijdsgroepen. Ik heb een vicepremier gezien die meer openheid heeft dan de Vlaamse minister van Werk.'De mogelijke schrapping van de aanpak van partnergeweld als prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan van de politie verontwaardigde Karin Jiroflée (SP.A). 'In 2014 waren er ruim 40.000 aangiftes van huiselijk geweld. Dat hoog cijfer is er omdat er de afgelopen jaren hard gewerkt is door de politie om het probleem op te lossen. Ik viel vanmorgen van mijn stoel toen ik hoorde dat dit niet langer een prioriteit is.'Zelfs coalitiegenote Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) was niet mals voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'Justitie maakt onvoldoende gebruik van de middelen waarover ze beschikt. Er gebeurden slechts 40 uithuiszettingen, wat weinig is ten opzichte van 40.000 feiten. Is het geen tijd om toch eens in overleg te gaan met de bevoegde collega's?''Een schrapping wil niet zeggen dat die feiten genegeerd worden', reageerde Jambon. 'Het vorige plan was een plan met tien prioriteiten. Vanaf een bepaald aantal prioriteiten, als je alles op een hoop gooit, zijn het geen prioriteiten meer.'De minister probeerde tot slot de gemoederen te bedaren: 'Het gaat hier gelukkig slechts om één mening, van een verantwoordelijke van de lokale politie. Er is nog geen beslissing genomen en de onderhandelingen over het veiligheidsplan zijn nog aan de gang.'Waarop Jiroflée laconiek besloot: 'U moet opletten met al die meningen naar buiten te brengen, want anders gaat u nog met huiselijk geweld te maken krijgen in uw eigen regering.' (NC)