Een federale regering van liberalen met socialisten en groenen is voor Dewael dus niet levensvatbaar. 'Hoe kan Open Vld haar programma uitvoeren met groenen die de voorbije jaren bij elke vakbondsbetoging naar voren spurtten om iedereen op links in te halen? Met groenen die nog veel verder willen gaan dan de verregaande klimaatdoelstellingen van Europa? Met groenen die ons strenge, maar rechtvaardige asielbeleid willen versoepelen?.'

Ook de Bourgondische coalitie (socialisten, liberalen en N-VA) wordt voor Dewael niet evident. 'Als we met de PS in zee moeten, zullen er ook harde noten moeten worden gekraakt', aldus Dewael, die ook benadrukt dat N-VA en PS - als grootste partijen in elk landsdeel - samen aan tafel zullen moeten zitten.

Een federale regering van liberalen met socialisten en groenen is voor Dewael dus niet levensvatbaar. 'Hoe kan Open Vld haar programma uitvoeren met groenen die de voorbije jaren bij elke vakbondsbetoging naar voren spurtten om iedereen op links in te halen? Met groenen die nog veel verder willen gaan dan de verregaande klimaatdoelstellingen van Europa? Met groenen die ons strenge, maar rechtvaardige asielbeleid willen versoepelen?.' Ook de Bourgondische coalitie (socialisten, liberalen en N-VA) wordt voor Dewael niet evident. 'Als we met de PS in zee moeten, zullen er ook harde noten moeten worden gekraakt', aldus Dewael, die ook benadrukt dat N-VA en PS - als grootste partijen in elk landsdeel - samen aan tafel zullen moeten zitten.