Rutten wil sleutelen aan grondwetsartikel 181, dat de financiering regelt van de erediensten en de vrijzinnigheid. Dat moet wel nog voor herziening vatbaar verklaard worden.

De voorzitster grijpt de discussie over de Beringse Fatih-moskee aan om het hele systeem van overheidsfinanciering voor religies in vraag te stellen. "De tijd is rijp om deze discussie aan te vatten", zegt Rutten in de kranten van Mediahuis. "Alle religies moeten zichzelf bedruipen." Alleen het patrimonium wil de Open Vld-voorzitster buiten de discussie houden. Dat maakt deel uit van een traditie en de financiering van historisch waardevolle gebouwen kan een onderdeel van het cultuurbeleid worden.

In een houdgreep

"We gaan geld toch niet gebruiken als glijmiddel voor een Europese islam? "

Hoe gelovigen hun eigen erediensten zullen moeten bekostigen, zegt Rutten er niet bij. Wel hekelt ze de manier waarop alle betrokkenen elkaar vandaag "in een houdgreep" houden. De katholieke eredienst krijgt te veel geld als je kijkt naar het aantal gelovigen, de islam te weinig. En de georganiseerde vrijzinnigheid zou blokkeren omdat haar werking zonder subsidies in gevaar komt.

Een en ander houdt in dat Open Vld ook af wil van de financiering voor erkende moskeeën. "We gaan geld toch niet gebruiken als glijmiddel voor een Europese islam? ", aldus Rutten, op een moment dat in het parlement steeds meer stemmen opgaan om de buitenlandse financiering van moskeeën aan banden te leggen.

Ze schaart zich ook achter N-VA-minister Liesbeth Homans, die de erkenning van de Fatih-moskee wil intrekken. Meer nog: "Alle Diyanet-moskeeën doen in Vlaanderen aan politiek. Waarom richt de minister zich op één enkele moskee, ze komen allemaal in aanmerking om hun erkenning te verliezen", besluit Rutten.

Reactie bisschoppenconferentie

De bisschoppenconferentie van België reageert niet meteen verbaasd op het Open Vld-voorstel. "Het is een bekend standpunt dat in deze actualiteit van Pasen een uitgang vindt", reageert woordvoerder Tommy Scholtes.

"We denken dat het onvoorzichtig is om de erediensten te ontnemen aan een sociaal kader. Een kader helpt godsdiensten, staat en gewesten beter te weten wat en hoe er in de godsdiensten gebeurt", zo luidt de reactie vanuit de katholieke kerk. Dat argument dook de voorbije maanden ook meermaals op in de discussie over het al dan niet erkennen van moskeeën.

In de ogen van de bisschoppenconferentie is het Open Vld-voorstel daarnaast ook een ontkenning van de maatschappelijke rol van de kerk "op het vlak van algemeen welzijn, caritas, onderwijs, ...".

Turkse Diyanet-moskeeën

Bart De Wever
Bart De Wever

Volgens Bart De Wever is het "niet opportuun" om nu het debat te gaan voeren over de overheidsfinanciering voor de religies en levensbeschouwingen in België. Hij kan zich wel vinden in de stelling van Rutten dat "alle Turkse Diyanet-moskeeën in aanmerking komen om hun erkenning te verliezen."

"Dat ligt in lijn met met het beleid dat mijn partijgenote en minister Liesbeth Homans voert. We moeten de vraag stellen of subsidiëring door Vlaanderen van een door het Erdogan-regime bestuurde instelling wel kan", aldus De Wever bij monde van zijn woordvoerder. "Ik vind dat zeer twijfelachtig. Minister Homans heeft ondertussen het onderzoek naar alle erkende Diyanet-moskeeën opgestart."

Het beeld in één beweging opentrekken naar alle religies, ziet de N-VA-voorzitter echter niet zitten. "De financiering van de erkende godsdiensten, de katholieke in eerste instantie, is in ons land echter de vrucht van een delicaat historisch compromis in de verhouding tussen kerk en staat. Het heeft ook niets te maken met de actuele en acutere problemen inzake buitenlandse inmenging enerzijds en het risico op radicalisering anderzijds", besluit De Wever. "Het is voor mij dan ook niet opportuun om dat debat nu te voeren."

Rutten wil sleutelen aan grondwetsartikel 181, dat de financiering regelt van de erediensten en de vrijzinnigheid. Dat moet wel nog voor herziening vatbaar verklaard worden. De voorzitster grijpt de discussie over de Beringse Fatih-moskee aan om het hele systeem van overheidsfinanciering voor religies in vraag te stellen. "De tijd is rijp om deze discussie aan te vatten", zegt Rutten in de kranten van Mediahuis. "Alle religies moeten zichzelf bedruipen." Alleen het patrimonium wil de Open Vld-voorzitster buiten de discussie houden. Dat maakt deel uit van een traditie en de financiering van historisch waardevolle gebouwen kan een onderdeel van het cultuurbeleid worden.Hoe gelovigen hun eigen erediensten zullen moeten bekostigen, zegt Rutten er niet bij. Wel hekelt ze de manier waarop alle betrokkenen elkaar vandaag "in een houdgreep" houden. De katholieke eredienst krijgt te veel geld als je kijkt naar het aantal gelovigen, de islam te weinig. En de georganiseerde vrijzinnigheid zou blokkeren omdat haar werking zonder subsidies in gevaar komt. Een en ander houdt in dat Open Vld ook af wil van de financiering voor erkende moskeeën. "We gaan geld toch niet gebruiken als glijmiddel voor een Europese islam? ", aldus Rutten, op een moment dat in het parlement steeds meer stemmen opgaan om de buitenlandse financiering van moskeeën aan banden te leggen. Ze schaart zich ook achter N-VA-minister Liesbeth Homans, die de erkenning van de Fatih-moskee wil intrekken. Meer nog: "Alle Diyanet-moskeeën doen in Vlaanderen aan politiek. Waarom richt de minister zich op één enkele moskee, ze komen allemaal in aanmerking om hun erkenning te verliezen", besluit Rutten. De bisschoppenconferentie van België reageert niet meteen verbaasd op het Open Vld-voorstel. "Het is een bekend standpunt dat in deze actualiteit van Pasen een uitgang vindt", reageert woordvoerder Tommy Scholtes. "We denken dat het onvoorzichtig is om de erediensten te ontnemen aan een sociaal kader. Een kader helpt godsdiensten, staat en gewesten beter te weten wat en hoe er in de godsdiensten gebeurt", zo luidt de reactie vanuit de katholieke kerk. Dat argument dook de voorbije maanden ook meermaals op in de discussie over het al dan niet erkennen van moskeeën. In de ogen van de bisschoppenconferentie is het Open Vld-voorstel daarnaast ook een ontkenning van de maatschappelijke rol van de kerk "op het vlak van algemeen welzijn, caritas, onderwijs, ...". Volgens Bart De Wever is het "niet opportuun" om nu het debat te gaan voeren over de overheidsfinanciering voor de religies en levensbeschouwingen in België. Hij kan zich wel vinden in de stelling van Rutten dat "alle Turkse Diyanet-moskeeën in aanmerking komen om hun erkenning te verliezen." "Dat ligt in lijn met met het beleid dat mijn partijgenote en minister Liesbeth Homans voert. We moeten de vraag stellen of subsidiëring door Vlaanderen van een door het Erdogan-regime bestuurde instelling wel kan", aldus De Wever bij monde van zijn woordvoerder. "Ik vind dat zeer twijfelachtig. Minister Homans heeft ondertussen het onderzoek naar alle erkende Diyanet-moskeeën opgestart." Het beeld in één beweging opentrekken naar alle religies, ziet de N-VA-voorzitter echter niet zitten. "De financiering van de erkende godsdiensten, de katholieke in eerste instantie, is in ons land echter de vrucht van een delicaat historisch compromis in de verhouding tussen kerk en staat. Het heeft ook niets te maken met de actuele en acutere problemen inzake buitenlandse inmenging enerzijds en het risico op radicalisering anderzijds", besluit De Wever. "Het is voor mij dan ook niet opportuun om dat debat nu te voeren."