Open Vld is volgens Vanhengel bezorgd "om overhaaste zetten in de regio's die de formatie in andere entiteiten bemoeilijken". Vahengel herhaalde het pleidooi van zijn partij om ook aan Franstalige kant de MR bij de formatie te betrekken. Laurette Onkelinx repliceerde dat ze begrip heeft voor de vraag en deze te respecteren. Maar ze zei dat dit niet mogelijk is. "Brussel is een echt gewest. Niemand moet zeggen met wie we samen moeten gaan", aldus de PS-politica. Daarnaast wees ze op de traditie in Brussel dat de twee taalgroepen autonoom bepalen met wie ze willen regeren. De ene taalgroep heeft niets te zeggen over de coalitie in de andere taalgroep. Bij de vorige regeringsvorming in 2014 hadden Open Vld en CD&V ook bezwaren geuit tegen de aanwezigheid van DéFI aan Franstalige kant. Dat zorgde voor enkele dagen uitstel, maar de coalitie veranderde niet. (Belga)

Open Vld is volgens Vanhengel bezorgd "om overhaaste zetten in de regio's die de formatie in andere entiteiten bemoeilijken". Vahengel herhaalde het pleidooi van zijn partij om ook aan Franstalige kant de MR bij de formatie te betrekken. Laurette Onkelinx repliceerde dat ze begrip heeft voor de vraag en deze te respecteren. Maar ze zei dat dit niet mogelijk is. "Brussel is een echt gewest. Niemand moet zeggen met wie we samen moeten gaan", aldus de PS-politica. Daarnaast wees ze op de traditie in Brussel dat de twee taalgroepen autonoom bepalen met wie ze willen regeren. De ene taalgroep heeft niets te zeggen over de coalitie in de andere taalgroep. Bij de vorige regeringsvorming in 2014 hadden Open Vld en CD&V ook bezwaren geuit tegen de aanwezigheid van DéFI aan Franstalige kant. Dat zorgde voor enkele dagen uitstel, maar de coalitie veranderde niet. (Belga)