Naast de verlaging van de personenbelasting wil Open Vld een discriminatie van singles wegwerken door de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ) op individuele basis te berekenen en de tarieven te halveren, goed voor een single-bonus tot 365 euro.

Om bijkomende jobs te creëren, wil de partij de vrijstelling van patronale bijdragen verruimen tot de tweede aanwerving en het flexi-jobsysteem uitbreiden naar de hele privésector. De werkloosheidsuitkering wordt beperkt tot twee jaar. In het begin gaat de uitkering omhoog, maar na 3, 6 en 9 maanden gaat er een stukje af. De OCMW's worden financieel beloond als ze erin slagen een leefloner te activeren.

Zoals bekend wil Open Vld af van het systeem van SWT. Dat staat ook in het blauw groeiplan. Maar de partij gaat nog een stap verder en draait het systeem om door transitietrajecten in te voeren, waarbij een deel van de opzegperiode kan gepresteerd worden bij de nieuwe werkgever en de mogelijkheid kan worden gecreëerd dat oudere werknemers een nieuwe, minder veeleisende job kunnen uitoefenen en bovenop het loon een toeslag kunnen krijgen van de ex-werkgever. "Werken met bedrijfstoeslag in plaats van werkloos zijn met bedrijfstoeslag", zei partijvoorzitster Gwendolyn Rutten woensdag bij de voorstelling van het plan.

Open Vld pleit ook voor een sterk sociaal overleg op bedrijfsniveau. Voor de Vlaamse liberalen moeten afspraken op bedrijfsniveau voorrang hebben op akkoorden op sector- en nationaal niveau. Voorts moet het aantal vrijwillige overuren verdubbeld worden tot 200 en moet elke werknemer het recht hebben te vragen het werk anders in te delen. Elke werknemer krijgt ook een opleidingsrekening van 2 jaar om zich te kunnen bij- en omscholen, kondigde vicepremier Alexander De Croo aan.

Om de work-lifebalans te verbeteren trekt Open Vld het vaderschapsverlof op van 10 tot 20 dagen. Er kom ook één ouderverlof (een bundeling van alle verlofstelsels gelinkt aan kinderen), die flexibel opgenomen kunnen worden in meerdere periodes. De belastingvermindering voor kinderopvang onder de drie jaar wordt verdrievoudigd.

Naast de verlaging van de personenbelasting wil Open Vld een discriminatie van singles wegwerken door de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid (BBSZ) op individuele basis te berekenen en de tarieven te halveren, goed voor een single-bonus tot 365 euro. Om bijkomende jobs te creëren, wil de partij de vrijstelling van patronale bijdragen verruimen tot de tweede aanwerving en het flexi-jobsysteem uitbreiden naar de hele privésector. De werkloosheidsuitkering wordt beperkt tot twee jaar. In het begin gaat de uitkering omhoog, maar na 3, 6 en 9 maanden gaat er een stukje af. De OCMW's worden financieel beloond als ze erin slagen een leefloner te activeren. Zoals bekend wil Open Vld af van het systeem van SWT. Dat staat ook in het blauw groeiplan. Maar de partij gaat nog een stap verder en draait het systeem om door transitietrajecten in te voeren, waarbij een deel van de opzegperiode kan gepresteerd worden bij de nieuwe werkgever en de mogelijkheid kan worden gecreëerd dat oudere werknemers een nieuwe, minder veeleisende job kunnen uitoefenen en bovenop het loon een toeslag kunnen krijgen van de ex-werkgever. "Werken met bedrijfstoeslag in plaats van werkloos zijn met bedrijfstoeslag", zei partijvoorzitster Gwendolyn Rutten woensdag bij de voorstelling van het plan.Open Vld pleit ook voor een sterk sociaal overleg op bedrijfsniveau. Voor de Vlaamse liberalen moeten afspraken op bedrijfsniveau voorrang hebben op akkoorden op sector- en nationaal niveau. Voorts moet het aantal vrijwillige overuren verdubbeld worden tot 200 en moet elke werknemer het recht hebben te vragen het werk anders in te delen. Elke werknemer krijgt ook een opleidingsrekening van 2 jaar om zich te kunnen bij- en omscholen, kondigde vicepremier Alexander De Croo aan. Om de work-lifebalans te verbeteren trekt Open Vld het vaderschapsverlof op van 10 tot 20 dagen. Er kom ook één ouderverlof (een bundeling van alle verlofstelsels gelinkt aan kinderen), die flexibel opgenomen kunnen worden in meerdere periodes. De belastingvermindering voor kinderopvang onder de drie jaar wordt verdrievoudigd.