Het aantal vacatures piekt in ons land, maar tegelijk raken die moeilijk ingevuld. De bevolking op beroepsactieve leeftijd die aan het werk is, is te laag. En vorig jaar waren er nog ruim tweehonderdduizend werklozen, waarvan bijna de helft langer dan twee jaar. Egbert Lachaert grijpt die gegevens aan om zijn wetsvoorstel te lanceren. Het voorstel moet de gewesten de wettelijke mogelijkheid bieden om gemeenschapsdienst in te voeren voor langdurig werklozen. De gewesten zullen ze dus zelf moeten invoeren. 'We willen dit bijkomend instrument aanreiken aan de VDAB, Actiris en Forem om langdurig werklozen in hun traject naar vast werk te begeleiden', zegt Lachaert.

De maatregel stond al in de federale en Vlaamse regeerakkoorden, maar voorlopig zonder veel resultaat. Een gelijkaardige maatregel is al mogelijk voor OCMW's, die leefloners kunnen vragen om gemeenschapsdienst uit te voeren.

Bedoeling is dat langdurig werklozen twee halve dagen per week taken zouden kunnen krijgen. 'Essentieel is dat we de gemeenschapsdienst willen invoeren vertrekkende vanuit de belangen van de werkzoekende. Het kan niet alleen een 'wederdienst' zijn die de werkloze uitvoert in ruil voor een uitkering. Integendeel, het is een maatregel die een echte meerwaarde moet betekenen voor de langdurig werkloze in diens soms moeizame zoektocht naar werk', zegt Lachaert, die tegenspreekt dat het om een sanctie gaat.

Het is daarom niet de bedoeling dat elke langdurige werkloze sowieso een gemeenschapsdienst moet uitvoeren, zegt Open Vld. 'Het is een bijkomend instrument dat we toevoegen aan het maatwerkmenu van de begeleidende diensten dat kan worden ingezet als dat aangewezen en in het belang is van de persoon in kwestie.'

Volgens de krant De Morgen, die woensdag over het voorstel bericht, blijven alle coalitiepartners in principe voorstander. Enkel CD&V toont zich een koele minnaar. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nam contact op met zijn Waalse, Brusselse en Vlaamse collega's om samen een regeling uit te werken.

De activering van werklozen is een regionale bevoegdheid. Enkel Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) toonde zich bereid om hier aan mee te werken. Peeters zegt dat hij daarom met handen en voeten gebonden is. 'We kunnen juridisch geen initiatief nemen zonder akkoord met de regio's', zegt zijn woordvoerster Miet Deckers aan De Morgen. Ze noemt het Open Vld-voorstel 'overbodig', omdat er wettelijk al heel wat mogelijk is.

Het aantal vacatures piekt in ons land, maar tegelijk raken die moeilijk ingevuld. De bevolking op beroepsactieve leeftijd die aan het werk is, is te laag. En vorig jaar waren er nog ruim tweehonderdduizend werklozen, waarvan bijna de helft langer dan twee jaar. Egbert Lachaert grijpt die gegevens aan om zijn wetsvoorstel te lanceren. Het voorstel moet de gewesten de wettelijke mogelijkheid bieden om gemeenschapsdienst in te voeren voor langdurig werklozen. De gewesten zullen ze dus zelf moeten invoeren. 'We willen dit bijkomend instrument aanreiken aan de VDAB, Actiris en Forem om langdurig werklozen in hun traject naar vast werk te begeleiden', zegt Lachaert. De maatregel stond al in de federale en Vlaamse regeerakkoorden, maar voorlopig zonder veel resultaat. Een gelijkaardige maatregel is al mogelijk voor OCMW's, die leefloners kunnen vragen om gemeenschapsdienst uit te voeren. Bedoeling is dat langdurig werklozen twee halve dagen per week taken zouden kunnen krijgen. 'Essentieel is dat we de gemeenschapsdienst willen invoeren vertrekkende vanuit de belangen van de werkzoekende. Het kan niet alleen een 'wederdienst' zijn die de werkloze uitvoert in ruil voor een uitkering. Integendeel, het is een maatregel die een echte meerwaarde moet betekenen voor de langdurig werkloze in diens soms moeizame zoektocht naar werk', zegt Lachaert, die tegenspreekt dat het om een sanctie gaat. Het is daarom niet de bedoeling dat elke langdurige werkloze sowieso een gemeenschapsdienst moet uitvoeren, zegt Open Vld. 'Het is een bijkomend instrument dat we toevoegen aan het maatwerkmenu van de begeleidende diensten dat kan worden ingezet als dat aangewezen en in het belang is van de persoon in kwestie.' Volgens de krant De Morgen, die woensdag over het voorstel bericht, blijven alle coalitiepartners in principe voorstander. Enkel CD&V toont zich een koele minnaar. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nam contact op met zijn Waalse, Brusselse en Vlaamse collega's om samen een regeling uit te werken. De activering van werklozen is een regionale bevoegdheid. Enkel Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) toonde zich bereid om hier aan mee te werken. Peeters zegt dat hij daarom met handen en voeten gebonden is. 'We kunnen juridisch geen initiatief nemen zonder akkoord met de regio's', zegt zijn woordvoerster Miet Deckers aan De Morgen. Ze noemt het Open Vld-voorstel 'overbodig', omdat er wettelijk al heel wat mogelijk is.