In de Kamercommissie Volksgezondheid zal gedebatteerd worden over het wetsvoorstel van Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu en Ine Somers. Zij willen de donor toelaten bepaalde informatie prijs te geven over zichzelf of toe te laten dat hun meerderjarige zoon of dochter hen contacteert. Ook anonieme donatie zou mogelijk blijven.

Keuze openlaten

Door toenemende onvruchtbaarheid blijft de vraag naar kunstmatige inseminatie, al dan niet met donorcellen, toenemen. Bijgevolg is er een toenemende vraag naar donoren, ook omdat per donor volgens de wet maximaal zes bevruchtingen kunnen gebeuren.

Open VLD wijst erop dat er donorkinderen zijn die ijveren voor een verbod op anonieme spermadonatie. Ze claimen het recht van ieder kind om de identiteit van zijn of haar biologische vader te kennen. Om het donortekort niet aan te zwengelen door de anonimiteit te verbieden, wil Open VLD nu de keuze openlaten. Ook de wensouders zouden dan kunnen kiezen voor welk type donor ze opteren. (Belga/WB)

In de Kamercommissie Volksgezondheid zal gedebatteerd worden over het wetsvoorstel van Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu en Ine Somers. Zij willen de donor toelaten bepaalde informatie prijs te geven over zichzelf of toe te laten dat hun meerderjarige zoon of dochter hen contacteert. Ook anonieme donatie zou mogelijk blijven. Door toenemende onvruchtbaarheid blijft de vraag naar kunstmatige inseminatie, al dan niet met donorcellen, toenemen. Bijgevolg is er een toenemende vraag naar donoren, ook omdat per donor volgens de wet maximaal zes bevruchtingen kunnen gebeuren. Open VLD wijst erop dat er donorkinderen zijn die ijveren voor een verbod op anonieme spermadonatie. Ze claimen het recht van ieder kind om de identiteit van zijn of haar biologische vader te kennen. Om het donortekort niet aan te zwengelen door de anonimiteit te verbieden, wil Open VLD nu de keuze openlaten. Ook de wensouders zouden dan kunnen kiezen voor welk type donor ze opteren. (Belga/WB)