Er werden elf laagdrempelige opvangpunten - één in elk bisdom en twee voor de religieuze congregaties -opgericht door de Belgische bisschoppen en een centraal informatiepunt waar slachtoffers terechtkunnen. Via publieke oproepen werden slachtoffers van verjaarde feiten, die niet meer terechtkunnen bij de rechtbank, aangemoedigd zich te melden. "De juridische verjaring betekent immers niet dat het leed voor de slachtoffers verleden tijd is", stelt Manu Keirse. In die vier jaren hebben 418 mensen zich gemeld bij de opvangpunten van de Kerk. Daarnaast werd op vraag van de parlementaire commissie (voluit: de bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk, opgericht in oktober 2010, nvdr) het Centrum voor Arbitrage opgericht, met volwaardige medewerking van de Kerk. Dat was een alternatieve mogelijkheid waar slachtoffers die geen vertrouwen hadden in de structuren binnen de Kerk terechtkonden voor verjaarde feiten. In totaal hebben 628 mensen een dossier ingediend bij het Centrum voor Arbitrage. (Belga)

Er werden elf laagdrempelige opvangpunten - één in elk bisdom en twee voor de religieuze congregaties -opgericht door de Belgische bisschoppen en een centraal informatiepunt waar slachtoffers terechtkunnen. Via publieke oproepen werden slachtoffers van verjaarde feiten, die niet meer terechtkunnen bij de rechtbank, aangemoedigd zich te melden. "De juridische verjaring betekent immers niet dat het leed voor de slachtoffers verleden tijd is", stelt Manu Keirse. In die vier jaren hebben 418 mensen zich gemeld bij de opvangpunten van de Kerk. Daarnaast werd op vraag van de parlementaire commissie (voluit: de bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk, opgericht in oktober 2010, nvdr) het Centrum voor Arbitrage opgericht, met volwaardige medewerking van de Kerk. Dat was een alternatieve mogelijkheid waar slachtoffers die geen vertrouwen hadden in de structuren binnen de Kerk terechtkonden voor verjaarde feiten. In totaal hebben 628 mensen een dossier ingediend bij het Centrum voor Arbitrage. (Belga)