Op 28 juni om 13 uur zal de Brusselse arbeidsrechtbank in principe vonnissen over 140 dossiers die de PVCB-SMart indiende en een vijftigtal andere dossiers, neergelegd door vakbonden. Kort de voorgeschiedenis: in 2002 werd voor het eerst een apart sociaal statuut voor scheppende en uitvoerend kunstenaars en technici opgesteld. Dat gaf aan artiesten bepaalde rechten voor pensioen en werkloosheid. Volgens Eric Lauwers, directeur van de PVCB-SMart, werden de regels voor de werkloosheidsvergoeding in 2010 verstrengd door een infobrief van de RVA. "Vele mensen kwamen ineens niet meer in aanmerking voor werkloosheidsuitkeringen en dat leidde tot precaire situaties", zegt Eric Lauwers. Chris Sebrechts, woordvoerder van de RVA, zegt dat hij "niet wil ingaan op concrete casussen, maar dat de RVA zich zeker niet restrictief, maar juist heel soepel opstelt". Daarnaast verwijst Sebrechts ook naar een nakend initiatief van minister van Werk, Monica De Coninck (SP.A). "De minister zal een voorstel indienen tot wijziging van de werkloosheidsreglementering", zegt Sebrechts. "Dat voorstel houdt rekening met het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van juli 2012. We hopen dat die nieuwe regeling duidelijkheid brengt, want verduidelijking van de regels is inderdaad nodig." (Belga)

Op 28 juni om 13 uur zal de Brusselse arbeidsrechtbank in principe vonnissen over 140 dossiers die de PVCB-SMart indiende en een vijftigtal andere dossiers, neergelegd door vakbonden. Kort de voorgeschiedenis: in 2002 werd voor het eerst een apart sociaal statuut voor scheppende en uitvoerend kunstenaars en technici opgesteld. Dat gaf aan artiesten bepaalde rechten voor pensioen en werkloosheid. Volgens Eric Lauwers, directeur van de PVCB-SMart, werden de regels voor de werkloosheidsvergoeding in 2010 verstrengd door een infobrief van de RVA. "Vele mensen kwamen ineens niet meer in aanmerking voor werkloosheidsuitkeringen en dat leidde tot precaire situaties", zegt Eric Lauwers. Chris Sebrechts, woordvoerder van de RVA, zegt dat hij "niet wil ingaan op concrete casussen, maar dat de RVA zich zeker niet restrictief, maar juist heel soepel opstelt". Daarnaast verwijst Sebrechts ook naar een nakend initiatief van minister van Werk, Monica De Coninck (SP.A). "De minister zal een voorstel indienen tot wijziging van de werkloosheidsreglementering", zegt Sebrechts. "Dat voorstel houdt rekening met het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van juli 2012. We hopen dat die nieuwe regeling duidelijkheid brengt, want verduidelijking van de regels is inderdaad nodig." (Belga)