Test Gezondheid ondervroeg bijna 3 200 dragers van tandprothesen over de prijs die ze betaalden, de eventuele problemen, hun tevredenheid en het advies en de behandeling van de tandartsen. De tandartsen scoren in het algemeen goed tot zeer goed voor criteria als bekwaamheid, kwaliteit van de behandeling, inspanning om pijn te vermijden en duur van de ingreep of de behandeling. Het percentage ontevreden patiënten is daarentegen iets hoger wanneer de opvolging na de behandeling en de informatieverstrekking vóór en na de ingreep en de behandeling ter sprake worden gebracht. Uit de enquête blijkt ook dat een op de twee patiënten onvoldoende informatie kreeg over mogelijke complicaties. Ook over de oorsprong van de prothese tasten velen in het duister. De grote meerderheid heeft daar helemaal geen informatie over gekregen. Sommige tandartsen kopen hun producten in China of Thailand aan, omdat die landen bodemprijzen hanteren. "Die Aziatische tandprothesen zijn zeker niet allemaal van mindere kwaliteit, maar ze beantwoorden toch niet steeds aan de Europese kwaliteitsnormen", zegt Test-Aakoop. De prijs die de patiënt betaalt is dan weer erg hoog. De enquêteresultaten tonen aan dat budgettaire motieven de patiënten veelal leiden in hun keuze. Vierenveertig procent koos omwille van de kosten voor een minder comfortabele prothese. (Belga)

Test Gezondheid ondervroeg bijna 3 200 dragers van tandprothesen over de prijs die ze betaalden, de eventuele problemen, hun tevredenheid en het advies en de behandeling van de tandartsen. De tandartsen scoren in het algemeen goed tot zeer goed voor criteria als bekwaamheid, kwaliteit van de behandeling, inspanning om pijn te vermijden en duur van de ingreep of de behandeling. Het percentage ontevreden patiënten is daarentegen iets hoger wanneer de opvolging na de behandeling en de informatieverstrekking vóór en na de ingreep en de behandeling ter sprake worden gebracht. Uit de enquête blijkt ook dat een op de twee patiënten onvoldoende informatie kreeg over mogelijke complicaties. Ook over de oorsprong van de prothese tasten velen in het duister. De grote meerderheid heeft daar helemaal geen informatie over gekregen. Sommige tandartsen kopen hun producten in China of Thailand aan, omdat die landen bodemprijzen hanteren. "Die Aziatische tandprothesen zijn zeker niet allemaal van mindere kwaliteit, maar ze beantwoorden toch niet steeds aan de Europese kwaliteitsnormen", zegt Test-Aakoop. De prijs die de patiënt betaalt is dan weer erg hoog. De enquêteresultaten tonen aan dat budgettaire motieven de patiënten veelal leiden in hun keuze. Vierenveertig procent koos omwille van de kosten voor een minder comfortabele prothese. (Belga)