Zelfstandigen die hun activiteit voortzetten na de leeftijd van 65 jaar en niet met pensioen gaan zullen ook van het volledige overbruggingsrecht, het vervangingsinkomen voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen genieten. De maatregel treedt met onmiddellijke ingang in voege en met terugwerkende kracht tot 1 maart.

Tot dusver kwamen zelfstandigen in hoofdberoep van 65 jaar of ouder maar in aanmerking voor een gedeeltelijk overbruggingsrecht. De minister heeft nu 'een einde gemaakt aan deze ongelijke situatie'.

Zelfstandigen die hun activiteit voortzetten na de leeftijd van 65 jaar en niet met pensioen gaan zullen ook van het volledige overbruggingsrecht, het vervangingsinkomen voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen genieten. De maatregel treedt met onmiddellijke ingang in voege en met terugwerkende kracht tot 1 maart. Tot dusver kwamen zelfstandigen in hoofdberoep van 65 jaar of ouder maar in aanmerking voor een gedeeltelijk overbruggingsrecht. De minister heeft nu 'een einde gemaakt aan deze ongelijke situatie'.