De Antwerpse gouverneur Cathy Berx roept gemeentebesturen op om 30 kilometer per uur de norm te maken in de bebouwde kom. Ze reageert daarmee op het stijgend aantal fietsdoden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) vindt het een "goed voorstel", maar laat de beslissing over aan de lokale besturen. Oppositiepartij Groen noemt het onaanvaardbaar dat Peeters de verantwoordelijkheid bij de lokale besturen legt. De partij komt zelf met een voorstel. Ook oppositiepartij sp.a dient een voorstel in om van elke bebouwde kom in een zone 30 te maken, tenzij er een afgescheiden fietspad aanwezig is. Parlementslid Annick Lambrecht wil dat Vlaanderen het voortouw neemt en niet wacht op de lokale besturen. "Verkeersveiligheid en fietsbeleid moet voor deze Vlaamse regering een prioriteit zijn", zegt de sp.a-politica. "Een zone 30 doet het aantal ongevallen en hun ernst aanzienlijk verminderen", stelt Lambrecht. Zij verwijst naar steden als Brugge en Gent. In Brugge daalde het aantal ongevallen met de fiets met 36 procent. In Gent daalden ze met 27 procent. "Beide steden hebben uitgebreide zones 30 en het effect is bewezen. Bovendien neemt de geluidshinder ook af van drie tot vier decibel. Dat is zowat de helft van het verkeersvolume op andere wegen. Ik wil deze maatregel uitbreiden in elke bebouwde kom in Vlaanderen", besluit de sp.a-politica. (Belga)

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx roept gemeentebesturen op om 30 kilometer per uur de norm te maken in de bebouwde kom. Ze reageert daarmee op het stijgend aantal fietsdoden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) vindt het een "goed voorstel", maar laat de beslissing over aan de lokale besturen. Oppositiepartij Groen noemt het onaanvaardbaar dat Peeters de verantwoordelijkheid bij de lokale besturen legt. De partij komt zelf met een voorstel. Ook oppositiepartij sp.a dient een voorstel in om van elke bebouwde kom in een zone 30 te maken, tenzij er een afgescheiden fietspad aanwezig is. Parlementslid Annick Lambrecht wil dat Vlaanderen het voortouw neemt en niet wacht op de lokale besturen. "Verkeersveiligheid en fietsbeleid moet voor deze Vlaamse regering een prioriteit zijn", zegt de sp.a-politica. "Een zone 30 doet het aantal ongevallen en hun ernst aanzienlijk verminderen", stelt Lambrecht. Zij verwijst naar steden als Brugge en Gent. In Brugge daalde het aantal ongevallen met de fiets met 36 procent. In Gent daalden ze met 27 procent. "Beide steden hebben uitgebreide zones 30 en het effect is bewezen. Bovendien neemt de geluidshinder ook af van drie tot vier decibel. Dat is zowat de helft van het verkeersvolume op andere wegen. Ik wil deze maatregel uitbreiden in elke bebouwde kom in Vlaanderen", besluit de sp.a-politica. (Belga)